Magdalena Spólnicka

Poszpitalne budynki przy al. Jana Pawła II w Radomsku po raz kolejny wystawione na sprzedaż

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Radomszczańskiego położonej w  Radomsku, przy Al. Jana Pawła II nr 5 i 7.


Nieruchomość gruntowa zabudowana (pustostan), składająca się z działek ozn. nr 49/1 oraz 49/3 o łącznej powierzchni 0,4151 ha, położona jest w ścisłym centrum miasta Radomska przy Al. Jana Pawła II nr 5 i 7. Nieruchomość wyposażona jest w infrastrukturę techniczną. Posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej. Na nieruchomości znajduje się 8 budynków o łącznej powierzchni zabudowy 1061,0 m2.

Budynki znajdujące się na nieruchomości są objęte Decyzją Starosty Radomszczańskiego Nr 198/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. zezwalającą na ich rozbiórkę.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2022 roku o godz. 9.00, w sali nr 208 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku przy ul. Leszka Czarnego 22.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 1 600 000,00 zł. Wadium wynosi – 160 000,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wymaganego wadium z dopiskiem ,, wadium na nieruchomość w Radomsku przy Alei Jana Pawła II ” i zapoznanie się z regulaminem przetargu dostępnym w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, pokój 215 II piętro; tel. (44) 6858942 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomsku, w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.radomszczanski.pl/ zakładka – przetargi / Ogłoszenia przetargów – nieruchomości.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Radomsku pok. 215 ( II piętro) tel. (44) 6858942.

 

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD