Powiatowi radni obradowali. Uchwalono zmiany w budżecie

Reklama

W środę 25 października odbyła się LXX sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego.


Radni zapoznali się z informacją na temat analizy oświadczeń majątkowych, przyjęli także informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Radomszczańskiego za rok szkolny 2022/2023.

W naborze elektronicznym do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na obecny rok szkolny zakwalifikowano 1.596 absolwentów szkół podstawowych). W siedmiu szkołach prowadzonych przez powiat powstały 43 oddziały klas pierwszych. Przedstawiono także wyniki matur: w pierwszym terminie egzamin maturalny zdało 531 uczniów (83,5 proc. wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu, po egzaminach poprawkowych zdawalność wzrosła do 90,55 proc.)

Przyjęto uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomsko zadania własnego Powiatu Radomszczańskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Kwota przekazana na wykonywanie tych zadań wyniesie 70 tys. zł.

Przegłosowano także zmianę w statucie Szpitala Powiatowego w Radomsku, która przewiduje zwiększenie do trzech liczby podstawowych zespołów ratownictwa medycznego, funkcjonujących w Radomsku oraz zmianę w uchwale dot. ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Radni przyjęli także szereg zmian w budżecie powiatu na 2023 r. oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2022-2029. Wśród planowanych korekt znalazły się m. in.: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 70.706 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych funduszy z programu Erasmus na projekt „Mobilny start w przyszłość”, realizowany w ZSE w Radomsku, o kwotę 17.550 zł w związku z otrzymaniem środków PFRON na obsługę projektu „Aktywny samorząd” oraz o kwotę 94.389 zł w związku z szacowanymi wyższymi wpływami za pobyt mieszkańców DPS w Radomsku (środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących potrzeb DPS).

Ponadto w planie wieloletnim ma zostać szereg inwestycji drogowych, m. in.: przebudowa mostu w miejscowości Czechowiec, przebudowy odcinków dróg powiatowych: nr 3928E, 3935E, 3914E, 3927E, 1500E, 3952E, 3906E, 3910E, 3923E, 3929E, 3918E.


Czytaj też: Blachotrapez zainwestuje w Radomsku. Powstanie centrum logistyczno-produkcyjne

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD