Magdalena Spólnicka

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje o terminach naborów wniosków o wsparcie w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim” ze środków Unii Europejskiej.


1. od 01.06.2023 r. do wykorzystania limitu środków:

– nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

– nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

2. od 5 do 14.06.2023 r. nabór wniosków o zorganizowanie stażu.

W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to następujące grupy osób:

  • kobiety,
  • osoby młode (w wieku 18 – 29 lat),
  • osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
  • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, ponadpodstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym).

Zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021 – 2027”, w przypadku wsparcia osób w wieku 15 – 29 lat, udział takiej osoby w projekcie EFS+ poprzedzony będzie oceną umiejętności cyfrowych. Każdy uczestnik projektu należący do grupy osób młodych, jest zobowiązany do wypełnienia testu kompetencji cyfrowych, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku. Wynik testu zostanie omówiony z doradcą klienta.

Osoby zainteresowane w/w formami wsparcia powinny złożyć, w ogłoszonym terminie naboru, odpowiedni wniosek. Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informacje na temat ogłoszonych naborów można uzyskać w siedzibie Urzędu lub dzwoniąc pod wskazane numery telefonów:

• staże, bony na zasiedlenie – pokój nr 25, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 12,

• prace interwencyjne – pokój nr 28, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 65,

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu będą zamieszczone na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl w zakładce „Rynek pracy” – „Programy aktywizacyjne i projekty urzędu”.


Czytaj też:  Ponad 11 mln zł na aktywizację osób bezrobotnych [FILM]

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD