Prezydent Ferenc nie uzyskał od radnych absolutorium ani wotum zaufania

Reklama

W piątek, 28 czerwca odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Radomsku. Była to najważniejsza sesja w roku, podczas której radni głosowali nad votum zaufania oraz nad udzieleniem prezydentowi absolutorium.


W trakcie sesji prezydent Jarosław Ferenc przedstawił radzie miejskiej oraz zebranym na obradach mieszkańcom raport o Stanie Miasta Radomska za rok 2023, dostępny również na stronie: https://raport.radomsko.pl/. Zawarte były w nim informacje na temat demografii miasta, profilaktyki i ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, sportu i rekreacji, pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych, budżetu obywatelskiego, infrastruktury drogowej, działań inwestycyjnych, komunikacji miejskiej, przestrzeni publicznej, ochrony środowiska, współpracy międzynarodowej oraz dofinansowań jakie pozyskało miasto w poprzednim roku.

Nad raportem o stanie miasta przeprowadzona została debata, w której udział wzięli radni oraz mieszkańcy miasta. Mieli oni możliwość wypowiedzenia się na temat zrealizowanych w zeszłym roku zadań oraz zgłoszenia swoich uwag, do każdej z nich odniósł się prezydent.

Ten raport to zwykła laurka. Nie obaczyłem ani jednego slajdu, że coś jest źle. Sport oraz organizacje pozarządowe są dofinansowywane, ale to, że są dofinansowywane w zakresie niewystarczającym, to jest fakt i oczywistość. Mówił pan, że w bieżącej kadencji zrobi pan wszystko, aby te środki zwiększyć. To się po prostu nie dzieje. A wnioski, które wpływają do urzędu są odrzucane. Kolejna kwestia to zakorkowane miasto i brak dróg alternatywnych. To pokazało, że nie przygotował się pan na ten boom inwestycyjny, działał pan chaotycznie, a w konsekwencji zamknęło się wiele firm. Mieszkańcy mieli problem z dojazdem do pracy, do domów, do szpitala. Oczywiście w perspektywie miesięcy, lat, te remonty się zakończą i będzie nam komfortowej. Niemniej jednak do takich dużych inwestycji należy się przygotować w sposób właściwy. Jeśli chodzi o oświatę i szkoły to stoimy przed bardzo ważnym wyzwaniem. W ostatnim budżecie obywatelskim było widać, jak szkoły wołały o pomoc. Pomocą było nic innego, jak zaangażowanie się w realizację określonych projektów z BO, w projektach wskazywali na braki w wyposażeniu placówek. To jest kolejna czerwona lampka, która powinna się panu zapalić po ubiegłym roku. W tym raporcie powinien pan uspokoić dyrektorów oraz rodziców, że zadba pan o podwyższenie standardów edukacyjnych w szkołach. Rzecz najważniejsza – smog i zdrowie. O profilaktyce było trochę w raporcie, wskazał pan fundację McDonalda, która przeprowadziła określone badania. Chciałbym zobaczyć dodatkowo czy podczas tych badań zostały postawione jakieś określone diagnozy, czy w wyniku tych badań ktoś został skierowany na dalsze leczenie. Chodzi mi o ilość osób, nie o dane personalne. Dałoby to nam szerszy obraz. Ale mówiąc o profilaktyce interesująca byłaby profilaktyka wczesnego wykonywanie badań w szkołach, w kontekście nadwagi, otyłości. Kierowanie takich uczniów następnie do specjalistów, dietetyków, być może do psychologów. To jest dbałość o zdrowie. Podobnie jest z profilaktyką wad postaw u dzieci. 50 proc., jak nie 60 proc. dzieci się z tym zmaga, a tego nie robimy. To są rzeczy, nad którymi powinniśmy się pochylić i zastanowić. Wydaje mi się, że jest to obszar, nad którym trzeba jeszcze popracować – mówił przewodniczący Rafał Dębski.

Zdaję sobie sprawę, że zawsze są jakieś rzeczy, które można poprawić. Jeśli chodzi o oświatę, to nasze szkoły, są jednymi z najlepiej wyposażonych. Niech pan porówna je do innych miast. Widać, że pan nie odwiedza tych placówek, nie wie w jaki sposób się zmieniają i są zmienione. Mówi to pan w kontekście budżetu obywatelskiego, nie raz już słyszałem to jako zarzut, że szkoły występują w BO o zadania, które powinny być finansowane przez miasto, a są zgłaszane i realizowane z BO. Wszystkie zadania, czy to budowa chodnika, latarni, kanalizacji, powinny być realizowane z budżetu miasta, nie tylko szkoły, czyli co nie powinniśmy mieć w ogóle BO? Albo mamy wykluczać, bo to jest placówka szkolna. Nie segregujmy ludzi. W kwestii korków i nieskoordynowanych remontów w mieście, chciałem pana poinformować, że te remonty były prowadzone nie tylko przez urząd miasta, ale również przez inne urzędy, na które nie mamy wpływu. Te które my prowadziliśmy ich terminy wynikają z postępowań przetargowych. Np. jeśli chodzi o ulicę Reymonta kilkukrotnie rozstrzygane były przetargi. Gdyby zadanie mogło być zrealizowane wcześniej, to i by się wcześniej zakończyło i nie byłoby tej kumulacji. Jeśli chodzi o drogi alternatywne, to jak najbardziej o tym myślimy. W tym momencie przeprowadzany jest remont ulicy Piłsudskiego przez starostwo na odcinku od ulicy Szarych Szeregów do ulicy Staffa. W zeszłym roku zrobiliśmy ul. Pana Tadeusza, która teraz funkcjonuje jako droga alternatywna. Wszystkiego naraz zrobić się nie da. Mówi pan o tym, że ileś firm zamknęło się przez remonty, ja nie mam takiej wiedzy. W raporcie jest zakładka mówiąca o tym ile mamy firm prowadzących działalność na terenie miasta. Z roku na rok liczba firm, które w Radomsku funkcjonują wzrasta – odpowiedział prezydent.

Radni odnieśli się również to kwestii dotyczących przedsiębiorczości. Pały zarzuty o “zwijaniu” się miasta i “zapyziałości”. A także problem właściwego wydatkowania publicznych środków na nowe nasadzenia zieleni w mieście.

Po zapoznaniu się z raportem uważam, że Radomsko w 2023 roku absolutnie nie zrealizowało się w aspekcie przedsiębiorczości. Pokazał pan jeden slajd dotyczący zatrudnienia na strefie. Miejski program wspierania przedsiębiorczości napisany na 3 lata, dokument strategiczny, obejmujący syntetyczną diagnozę rozwoju przedsiębiorczości, to średnio działające przedsiębiorstwo robi więcej w zakresie przedsiębiorczości niż miasto zrobiło przez ten czas. Super działanie Starteru Radomsko, jest tam wiele działań. Odbyły się dwie edycje klubu młodego przedsiębiorcy. Chciałabym wiedzieć ile osób przystąpiło, ile osób ukończyło to działanie. Piszecie o rożnego rodzaju szkoleniach, nigdzie nie ma informacji, jak wyglądało zainteresowanie tymi szkoleniami. Raport w działce przedsiębiorczość jest tak skonstruowany, że jako mieszkaniec Radomska, a teraz także jako radna stwierdzam, że w Radomsku brakuje pomysłowości, ciekawych rozwiązań i robi się z Radomska, miasto niestety nieprzedsiębiorcze. Nasze miasto staje się miastem zapyziałym, gdzie nie widać nowoczesności, chęci młodych ludzi do działania – mówiła radna Małgorzata Kołodziejska.

Miasto się nam zwija. Wiek mieszkańców jest coraz wyższy, młodzieży ubywa. Wymeldowań było ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Natomiast, jeśli chodzi o ochronę środowiska i nasadzenia. Chcemy żeby coraz więcej indywidualnych gospodarstw przyłączało się do ciepłowni. Jednak z tego dofinansowania “Radomsko bez smogu” w przeciągu ostatnich 3 lat skorzystało 6 osób. To ludzie o tym nie wiedzą? Może warto by się zastanowić nad wydatkowaniem pieniędzy, króre już wydajemy. Na przykład sadzenie 400 sadzonek na jednej ulicy, rośliny niewielkiej, niepozornej, której nie widać na ulicy Brzeźnickiej, czy też za chwilę skończy się nam gwarancja na zielone ściany, które trzeba będzie finansować, albo sadzenie bukszpanów podczas inwazji ćmy bukszpanowej w okolicy szpitala. Może tu należałoby szukać rozsądniejszego wydatkowania pieniędzy – mówiła radna Renata Langier.

Jestem dumny jako radny, że raport ukazuje taki stan miasta i wykorzystanie środków inwestycyjnych w tym czasie. Kiedy będziemy chcieli zachować realizm oraz prawdziwość, nie zacietrzewienie, to trzeba podkreślić, że rozwój miasta w 2023 roku był nieporównywalny do lat poprzednich. Pozyskaliśmy z zewnątrz, przede wszystkim ze środków rządowych ogromne wielkości, które zostały ulokowane w infrastrukturze naszego miasta. Pojawiło się stwierdzenie, że mieliśmy koniunkturę. Myślę, że tej koniunktury europejskiej nie widać, wystarczyło po prostu nie kraść, bądź nie bawić się zegarkami i środki się znalazły. Z wielkim smutkiem przyjąłem stwierdzenie, że Radomsko jest miastem zapyziałym. To nie ten poziom dyskusji, szanujmy siebie i nie upowszechniajmy inwektyw, które krążą, a które mają na celu obniżenie znaczenia i ośmieszenie naszego miasta. Bardzo cieszy poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, to właśnie w ubiegłym roku powstały Glinianki, zaczęło funkcjonować boisko wielofunkcyjne. Jeśli mówimy, że miasto nam się zwija, to trzeba mieć czarne okulary – mówił radny Andrzej Kucharski.

Radni dopytywali również o problem demograficzny. Czy jest on przez urząd dostrzegalny i co w tym zakresie jest robione? Czy Radomsko ma jakąś politykę długofalową, by te kwestie rozwiązać. Radny Michał Spólnicki wskazywał, że migracja obcokrajowców jest jedną z kluczowych metod walki z zapaścią demograficzną. Czy planowane są przez urząd działania włączające obcokrajowców, którzy już do nas przyjechali i tu mieszkają, płacą podatki, w życie miasta. W odpowiedzi radny usłyszał od prezydenta, że prowadzone są inwestycje poprawiające infrastrukturę społeczną, budowane są nowe parki i miejsca rekreacji, rozbudowywana jest Strefa Inwestycyjna, która daje miejsca pracy, budowane są nowe mieszkania (m.in. 56 nowych mieszkań przy ulicy Starowiejskiej), poprawiana jest infrastruktura lokali komunalnych, w planach jest budowa 9 bloków przy ulicy Narutowicza, gdzie miasto pozyskało ponad 3 hektary gruntu, a także prowadzone jest działanie by możliwa była budowa mieszkań przy ulicy Pana Tadeusza (miasto chce tam wybudować 122 mieszkania komunalne). Jednak jak zaznaczył prezydent, to rząd ma narzędzia do tego, aby rozwijać politykę demograficzną.

Nie my jako miasto. My, to co możemy na etapie miejskim robimy, ale na pewno nie odwrócimy trendów demograficznych – mówił prezydent.

Zapaść demograficzna i kwestia tego, czy ludzie decydują się gdzieś osiedlić jest zdecydowanie bardziej złożona i skomplikowana niż tylko to, czy będą wybudowane nowe mieszkania. To, co nam prezydent przedstawia może prowadzić do wniosku, że ten problem jest bagatelizowany. Wychodzimy z założenia, że cóż jest to problem ogólnopolski, a może nawet ogólnoeuropejski, musimy się z tym pogodzić, nie mamy co z tym zrobić. Inna postawą jest próba znalezienia odpowiedzi, jaka jest przyczyna i szukania rozwiązań – mówił radny Michał Spólnicki.

Radny Robert Kempski zwrócił również uwagę, że z naszego miasta wyniósł się klub strzelecki “10-ka”, któremu lepsze warunki finansowe zaproponowała gmina Sulmierzyce.

Jest to porażka naszego miasta i osób współpracujących z klubami, że ten klub się od nas wyniósł. Mają takie sukcesy jak mistrzów polski, nie zauważono osiągnięć ludzi, którzy na to pracowali i nie stworzono im warunków do dalszej współpracy. Podczas kampanii było spotkanie z prezesem klubu. Podczas niego prezes mocno ubolewał, że nie widzi porozumienia i nie jest w stanie u nas dalej szkolić młodych strzelców. Sulmierzyce zaproponowały mu o wiele lepsze warunki. Chcę uczulić i zwrócić uwagę, że osoby odpowiedzialne za współpracę z klubami sportowymi, bardziej przyglądały się pracy tych organizacji i kontaktowały się z nimi, co im więcej potrzeba, by nie wynosili się z naszego miasta. Myślę, że rada sportu też powinna zauważać takie rzeczy -mówił radny Robert Kempski.

Rozwój strefy to bardzo dobry kierunek. Trzeba sobie zadać pytanie, gdzie byśmy dzisiaj byli, gdyby tej strefy nie rozwijano. Stąd mamy podatki i możemy dyskutować o tym na co te środki przeznaczyć. Klub “10-ka” jest solą w oku i też bym chciał żeby, jak najszybciej wrócili „do domu”. Myślę, że jesteśmy wszyscy zgodni, że jako radni dochowamy wszelkich starań, które będą w naszej mocy żeby się do tego przyczynić. Natomiast rozwijają się bardzo dynamicznie inne dyscypliny sportu. Rośnie poziom piłki nożnej w mieście, bardzo dobrze rozwijają się zapasy, ciężary. Mama nadzieję, że rozpoczęła się piękna historia siatkówki w Radomsku. Tenis też jest na horyzoncie. Musimy też zwrócić uwagę na to, że miasto przyjazne do życia musi być takie, w którym czujemy się bezpiecznie. I w tym kontekście od 1 lipca zapłacimy więcej za gaz, prąd. Bezpieczeństwo energetyczne zapewni spółka PGK, które obrała dobry kierunek, bo idzie w kierunku modernizacji sieci ciepłowniczej i całej bazy. Mam nadzieję, że już niebawem będziemy mieli dzięki temu tańsze ciepło i tańszy odbiór odpadów. Trendem na świecie jest też dążenie do miasta tzw. smart albo 15-minutowego i według mnie mamy doskonałą bazę, żeby takim miastem się stać. Uważam, że w tej dyskusji, której efektem jest zagłosowanie za udzieleniem votum zaufania prezydentowi Radomska, zdecydowanie zasługuje by to głosowanie rozstrzygnięto pozytywnie – mówił radny Kamil Bugdal.

Głosujemy nad udzieleniem absolutorium, czyli potwierdzamy jako rada miejska, że prezydent prawidłowo realizował zeszłoroczny budżet, zgodnie z prawem wydawał nasze pieniądze. Nie głosujemy nad faktem, że ulica Reymonta była źle zrobiona, czy coś innego, bo to jest opinia części mieszkańców. Jednak ponad 50 proc. mieszkańców temu prezydentowi zaufało, to jest zawsze więcej niż ponad 40 proc. Rozumiem głosujecie państwo stricte politycznie. Regionalna izba obrachunkowa daje nam pozytywną opinię o wykonaniu budżetu, czyli fachowcy uchwalili, że nie mają zastrzeżeń co do wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Państwo radni nie udzieli votum zaufania prezydentowi, votum zaufania udzielili mieszkańcy 21 kwietnia – mówił radny Krzysztof Górnik.

W debacie głos zabrali też mieszkańcy. W swoich wypowiedziach zwrócili uwagę prezydenta na sieci ścieżek rowerowych, czystość w mieście, prowadzone działania dotyczące ochrony środowiska i czystości powietrza, problem z korkiem ulicznym m.in. na ul. Poprzecznej i Sucharskiego, ale także w innych częściach miasta, na potrzebę wykonania inwestycji drogowych w dzielnicy Miłaczki, na problemy kanalizacyjne przy ulicy Kukuczki, a o problemach z poruszaniem się przez osoby niepełnosprawne po parku Glinianki wspomniał Artur Szponder. Natomiast Anna Ryng zabierająca głos w imieniu mieszkańców dzielnicy Kowalowiec wyraziła swoją i ich wdzięczność za stworzenie w obrębie dzielnicy nowego miejsca rekreacyjnego jakim są Glinianki, ale również za wyremontowanie ulic, stworzenie ciągu rowerowo-pieszego oraz postawienie nowych przystanków autobusowych.

Radni nie udzielili votum zaufania prezydentowi (głosowanie przebiegło: głosy za- 9, przeciw – 10, wstrzymujący -1). Następnie wysłuchano opinii komisji rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok. W głosowaniu radni głosami 10 „za” i 11 „przeciw” nie udzielili absolutorium prezydentowi.

Prezydent wyraził swoją wdzięczność wszystkim współpracownikom, pracownikom urzędu, spółek miejskich oraz instytucji społecznych, kulturalnych, oświatowych i sportowych, za pomoc w realizacji zadań i pomoc w wykonaniu budżetu za poprzedni rok.

Dyskutowano również nad planem w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta oraz budżetu na 2024 rok. Poruszono sprawę zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego. Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego przedstawiciela Miasta Radomska do zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, w sprawie powołania doraźnej komisji ds. przygotowania projektu zmian oraz opracowania tekstu jednolitego Statutu Miasta Radomska, a także uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa prezydentowi do reprezentowania rady miejskiej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy tryb zawarcia umowy dzierżawy.Czytaj też: Zakaz kąpieli w zbiorniku wodnym w Przedborzu

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD