Reklama
KOMBIT-kasy

PREZYDENT RADOMSKA PODSUMOWAŁ PIERWSZY ROK NOWEJ KADENCJI

Takiego roku pod względem inwestycji w Radomsku jeszcze nie było. W tym zdaniem można zamknąć to, co podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami mówił prezydent Radomska, Jarosław Ferenc. Gospodarz Radomska o tym co zadziało się w 2019 roku w mieście mówił w rocznicę złożenia uroczystego ślubowania w pełnej kadencji: 2018 – 2023.

Jak zauważył gospodarz miasta mijający rok jest wyjątkowy pod wieloma względami. – Nie tylko zwiększyły się dochody miasta z poziomu 188 mln złotych w 2108 roku do 200 mln złotych w roku bieżącym. Przede wszystkim realizowane są główne założenia z mojej kampanii prezydenckiej – podkreśla prezydent Radomska.

Najważniejsze zakładane inwestycje są już realizowane. To między innymi budowa basenu, nowe autobusy, termomodernizacja urzędu miasta, nowe wiaty przystankowe z multimedialnymi tablicami, rewitalizacja Parku Świętojańskiego, remont ulicy Spacerowej czy wreszcie remont części ulicy Reymonta.

Prezydent mówił też o dobrej współpracy z przedsiębiorcami, seniorami, młodymi, radnymi, innymi słowy o wartości dialogu.

Szczegóły rocznych dokonań prezydenta Radomska oraz jego współpracowników zostały przedstawione w prezentacji przygotowanej przez pracowników wydziału rozwoju i promocji radomszczańskiego magistratu.

LICZBY

Na początek trochę liczb. Porównanie tych samych danych za cały rok 2018 z danymi cząstkowymi z roku 2019 nie odzwierciedla w pełni ich rzeczywistego stanu, nie pokazuje więc wzrostów czy spadków.  Dlatego niektóre dane – kwoty zrealizowane w 2018 roku zestawiliśmy z planami na 2019 rok. Plany zwykle realizowane są w dziewięćdziesięciu kilku procentach, więc do celów porównawczych są precyzyjniejsze niż np. dochody wykonane przez 9 miesięcy w 2019 r.

 – dochody 2018-2019Do porównania dochodów miasta Radomska wzięto pod uwagę zrealizowaną wartość wykonania dochodów w roku 2018, która wyniosła 187 824 579,70 złotych (prawie 188 milionów złotych) z planowanym do realizacji poziomem dochodów w 2019 roku o wartości 209 679 562,87 zł (ponad 209 milionów złotych). Wzrost ten spowodowany jest między innymi przez zwiększenie środków zewnętrznych w tym dotacji udzielonych z funduszy europejskich.

 – wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne) 2018-2019

Zestawienie wydatków majątkowych uwzględnia wartość wykonania wydatków w 2018 roku, która wyniosła 17 803 590,18 złotych (prawie 18 milionów złotych) z poziomem realizowanych wydatków na koniec trzeciego kwartału roku bieżącego wynoszącym 31 149 986,44 złote (ponad 31 milionów złotych). Wzrost wydatków spowodowany jest znaczną liczbą prowadzonych inwestycji, które wchodzą w skład wydatków majątkowych.

 – inwestycje i zakupy inwestycyjne 2018-2019

Dla zobrazowania skali wzrostu wydatków porównano również wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne miasta Radomska. Poziom ich wykonania w 2018 roku wyniósł 16 753 590,18 złotych (niespełna 17 milionów złotych), natomiast wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30 września br. wyniosło 69 541 756,30 złotych (ponad 69 milionów złotych). Analizując wykres śmiało można powiedzieć, że Radomsko dzięki realizacji inwestycji dynamicznie się zmienia.

– fundusze zewnętrzne 2018-2019

W ramach analizy budżetu zestawiliśmy również fundusze zewnętrzne. Nie mówimy tu o środkach pozyskanych, a tych które fizycznie wpłynęły do budżetu miasta. W 2018 roku otrzymaliśmy 2 189 969,00 złotych (ponad 2 miliony złotych), natomiast w 2019 plan budżetu dotyczący środków zewnętrznych zakłada otrzymanie 16 224 198,00 zł (ponad 16 milionów złotych).

INWESTYCJE

Najważniejszą i największą inwestycją w budżecie Radomska w roku 2019 i 2020 jest nowy kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Świętej Jadwigi Królowej. Powstają baseny kryte, brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią, basen zewnętrzny wraz z wodnym placem zabaw, saunarium, pokoje hotelowe. Inwestycja kosztuje ponad 30 mln zł, 1/3 tej kwoty Miasto pozyskało z funduszy unijnych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Radomsko pięknieje, do czego przyczynia się remont ul. Reymonta. Przebudowany fragment stanie się deptakiem, którego brakuje w centrum miasta. Znajdzie się tam ławeczka patrona ulicy, jezdnia zostanie zwężona, powstanie szeroki chodnik, znajdą się miejsca parkingowe i pod sezonowe ogródki gastronomiczne.

W 2019 r. Miasto remontowało, dostosowywało do potrzeb rekreacyjnych parki i skwery. Powstał nowy park na Wymysłówku. Radomsko to miasto pełne zieleni. Różnorodność gatunków drzew i roślin szczególnie widać w Parku Świętojańskim czy skwerze Jakuba Lechowskiego. To miejsca częstych spotkań radomszczan. Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego kosztowała ponad 5 mln zł, z czego blisko 4 mln Miasto pozyskało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termomodernizacja urzędu miasta i przedszkola nr 2 to nie tylko efekt energetyczny. Budynki zyskały na estetyce. Urząd miasta wreszcie będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne oraz starsze dzięki zainstalowanej windzie bez problemu dostaną się na wszystkie piętra budynku. Do współczesnych standardów dostosowana zostanie sala obrad, w całym budynku zmodernizowano centralne ogrzewanie łącznie z wymianą kaloryferów, na dachu zainstalowano panele fotowoltaiczne, budynek wyposażono w system przeciwpożarowy. Na te 4-milionowe inwestycje blisko połowę pozyskano z funduszy unijnych.

Od kilku miesięcy radomszczanie jeżdżą nowoczesnymi autobusami. Pojazdy nie tylko są wygodne, ale też przyjazne dla środowiska. Są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, obsługują sieć Wi-Fi, posiadają porty USB do ładowania smartfonów. Ponadto pasażerowie korzystają z nowych wiat przystankowych i elektronicznego systemu informacji. Na ten cel miasto uzyskało prawie 9 mln ze środków unijnych. Cała inwestycja kosztowała blisko 14 mln.

W nowej kwaterze na Jadwinówce odpady będzie można składować przez co najmniej 15 lat. Inwestycja pozwoli na kompleksowe zagospodarowanie odpadów bez konieczności transportu do innych instalacji regionalnych i ponoszenia dodatkowych kosztów. Kosztowała prawie 5 mln zł, a w 95-proc. została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. PGK rozbudowuje sieć kanalizacyjną, m.in. na Wymysłówku.

Radomsko nie zapomina o drogach. Dzięki pozyskanym funduszom jest realizowana długo wyczekiwana modernizacja ulicy Spacerowej. To największa drogowa inwestycja w 2019 roku, dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3 mln zł. Wykonano też mniejsze remonty – ul. Transportowej, Włościańskiej, Geodetów, Kościowa, Krańcowej, Kolbego, Kutrzeby, Ziołowej, Wypoczynkowej

Miasto wciąż poszukuje inwestorów, w strefie przemysłowej powstają nowe miejsca pracy. W lutym oficjalnie otwarto nowy zakład produkcyjny Ontex, który rozpoczął działalność na terenie radomszczańskiej podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozpoczęciem działalności w strefie zainteresowana jest firma Styropmin.

Działania ekologiczne, o których była już mowa przy okazji parków, kwatery na Jadwinówce czy termomodernizacji, a szczególnie ich promocja, ważne są już wśród najmłodszych, dlatego w szkołach powstają kolejne ekopracownie. Nowością jest ta pod chmurką w „Siódemce” – składa się z 9 różnorodnych stref tematycznych, powstała także altana ze stołami i ławkami, w której będzie można prowadzić zajęcia lekcyjne. Nasze szkoły pozyskały w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi środki na edukację ekologiczną.

Działania inwestycyjne i prorozwojowe Radomska są dostrzegane na zewnątrz. Miasto jest laureatem prestiżowych nagród. W rankingu fDi Magazine, wydawanym przez Financial Times w najnowszym zestawieniu Polskie Miasta Przyszłości 2019/20 Radomsko po raz drugi uplasowało się na pierwszym miejscu w rankingu małych miast efektywnych kosztowo oraz po raz drugi w rankingu miast efektywnych kosztowo wśród ogółu badanych w rankingu. Miasto Radomsko otrzymało również nagrodę Lidera Rozwoju Regionalnego 2019 od Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.

DIALOG

Ważnym priorytetem są działania związane ze współpracą, konsultacjami i włączaniem różnych grup radomszczan w życie miasta.  W Radomsku w ostatnim roku sformalizowano te działania, wspólnie udało się powołać instytucje, z którymi prezydent może konsultować podejmowane decyzje.

Rada Gospodarcza jest organem doradczym prezydenta w sprawach związanych z radomszczańskimi przedsiębiorcami. M.in. wspólnie analizowano Miejski Program Wspierania Przedsiębiorczości w latach 2020-2023 czy program „Zaufany Pracodawca”

W ramach programu Senior+  w lokalu przy Placu 3 Maja utworzono klub dla osób powyżej 60. roku życia, wyposażony w telewizor, zaplecze kuchenne i sanitarne, komputery, sprzęt fitness. Seniorzy mogą uczestniczyć w pogadankach, wykładach, spotkaniach. Korzystać z doradztwa prawnego. Seniorzy mają też swoją Radę Miasta. Dzięki jej działalności udało się zrealizować wiele cennych inicjatyw. Poza tym seniorzy potrafią się bawić, co pokazali np. podczas Senioraliów.

Miasto angażuje też młodych ludzi. Właśnie odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta. To bardzo ważny organ doradczy, który przekazuje oczekiwania młodych mieszkańców Radomska. Jest to szczególnie ważne, bo młodzi ludzie mają pomysły, entuzjazm, i chcą je realizować w Radomsku.

Miasto aktywizuje też wszystkich mieszkańców poprzez realizację Budżetu Obywatelskiego. Tegoroczna edycja była rekordowa. Wybrano 7 z 21 projektów, głosowało ponad 15 tys. radomszczan. Efekty wdrażania BO widać na ulicach miasta, ale też w świadomości mieszkańców Radomska, którzy chętnie spotykają się i integrują w różnych częściach miasta  na piknikach organizowanych w ramach BO.

Wreszcie współpraca zagraniczna. Radomsko gości przedstawicieli miast partnerskich, odbywają się wizyty i rewizyty władz. Ale najważniejsze są wymiany młodzieży. Młodzi ludzie wzajemnie się poznają, poznają swoje rodziny, pokazują swoje miasta. W bieżącym roku w Radomsku dwukrotnie gościła młodzież z Ukrainy. Do Odessy i Wozniesienska pojechali też młodzi radomszczanie. W roku ubiegłym Radomsko prowadziło wymiany młodzieży z izraelskim Kirat Bialik. Dzięki tej współpracy narodziły się prawdziwe przyjaźnie, a młodzi ludzie mogli przełamać stereotypy, którymi często naznaczona jest historia naszych narodów.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Puls Radomska

FREE
VIEW