PUP: Nowa forma wsparcia dla firm poszkodowanych przez COVID

Reklama

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy – to nowa forma wsparcia dla firm poszkodowanych przez COVID

Nowe rozwiązaniem realizowane jest od lutego przez powiatowe urzędy pracy. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł., będzie ona udzielana jednorazowo. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikro lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Wnioski, które będą złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Termin naboru: 01.02.2021 r. – 31.03.2021 r. O dotację mogą się ubiegać mikro i mali przedsiębiorcy, którzy na  30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą:

 

L.p. Kod PKD Nazwa kodu
1. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2.

 

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3.

 

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
4.

 

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
5. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
6. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
7. 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
8. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
9. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
10. 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
11. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
12. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
13. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
14. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
15. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
16. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
17. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
18. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
19. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
20. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
21. 74.20.Z Działalność fotograficzna
22. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
23. 79.11.A Działalność agentów turystycznych
24. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
25. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
26. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
27. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
28. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
29. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
30. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
31. 85.59.A Nauka języków obcych
32. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
33.

 

 

 

 

86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
34. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
35. 86.90.D Działalność paramedyczna
36. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
37. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
38. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
39. 91.02.Z Działalność muzeów
40. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
41. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Czytaj też: Znaczny spadek nowych zakażeń koronawirusem w Polsce

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD