Select

Radni wprowadzili zmiany w budżecie na 2022 rok oraz w wieloletniej prognozie na lata 2022-2029. Czego dotyczą?

Polonaisse

Zmiany w budżecie powiatu były głównym tematem sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego, zwołanej w trybie nadzwyczajnym w środę (18 maja).

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2022 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2022-2029. Chodzi m.in. o:

  • zwiększenie planu dochodów i wydatków DPS w Radziechowicach i Radomsku łącznie o kwotę 62.844 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID;
  • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 111.000 zł w związku z przeszacowaniem kwoty planowanych dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS w Radomsku oraz otrzymanego zasiłku pogrzebowego (przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów zakupu energii, gazu i usług pozostałych).

Kilka zmian związanych było także z dziedziną edukacji: m. in:

  • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 23.809 zł na realizację projektu ERASMUS „Mobilni zawodowcy” w ZSE Radomsku (w zw. ze wzrostem kursu euro stosowanego do rozliczenia projektu);
  • przesunięcie kwoty 450.000 zł w ramach planu wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych nie prowadzonych przez powiat w związku z dużą liczbą uczniów korzystających z kwalifikacyjnych kursów zawodowych (250.000 zł) i uczniów uczęszczających do publicznej szkoły policealnej (200.000 zł).

Pozostałe dotyczyły:

  • przesunięcia wydatków z rezerwy ogólnej kwoty 40.000 zł na pokrycie kosztów letniego utrzymania dróg przejętych przez gminy w związku ze wzrostem kosztów i koniecznością zmiany stawki za 1 km (z 600 na 700 zł);
  • przesunięcia w ramach wydatków z rezerwy inwestycyjnej drogowej kwoty 1.509,82 zł na przebudowę drogi powiatowej ul. Szkolna w Borzykowej (po postępowaniu przetargowym kwota konieczna do realizacji zadania wzrosła o 30.196,50 zł, inwestycja prowadzona będzie w cyklu dwuletnim: 2022 r. – 37.120 zł, 2023 r. – 626.076 zł);
  • przesunięcia w ramach wydatków z rezerwy kwoty 30.000 zł na zabezpieczenie środków na dostosowanie budynku starostwa do przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Kształt budżetu po zmianach: dochody – 132.534.244 zł, wydatki – 143.986.803 zł, deficyt – 11.452.559 zł, spłaty kredytów – 2.050.000 zł, spłaty pożyczek – 1.000.000 zł, nadwyżka budżetowa za rok ubiegły 12.502.559 zł.

Radni uszczegółowili także udzielone podczas poprzedniej sesji Zarządowi Powiatu upoważnienie w zakresie zmian budżetowych dokonywanych w toku ,,realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

CZYTAJ TEŻ: Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W Radomsku stanie mobilny punkt rekrutacyjny

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
Polonaisse

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD