RADNY JĘDRZEJCZAK WZYWA STAROSTĘ DO DZIAŁAŃ NADZORCZYCH

Reklama

Radny Rady Powiatu Radomszczańskiego Jakub Jędrzejczak domaga się od starosty Andrzeja Pluteckiego podjęcia działań nadzorczych wobec Zrzeszenia Handlu i Usług w Radomsku. O sprawie został też powiadomiony XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.

Chociaż starosta radomszczański publicznie oświadcza, że doniesienia medialne, z których wynika, że pełniąc funkcję publiczną, prowadził jednocześnie działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu kamienicą przy ulicy Żeromskiego, nie są zgodne z prawdą  – radni nie dają temu wiary i proszą o kolejne wyjaśnienia.

Radny Jędrzejczak stosownym pismem prosi starostę o podjęcie działań nadzorczych wobec stowarzyszenia Zrzeszenie Handlu i Usług w Radomsku. –  Zgodnie  z ustawą prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z właściwością odpowiednie organy stanowią kontrole nad wszelkiego rodzaju stowarzyszeniami i ich działaniem. Taką kontrolę na terenie Powiatu Radomszczańskiego sprawuje starosta, jako organ. W związku z powyższym, wiedząc z publikacji prasowych o nieprawidłowościach w związku z funkcjonowaniem Zrzeszenia, gdzie wybrane w 2004 roku władze, których kadencja wygasła, cały czas rozporządzają tym majątkiem i cały czas podają się za władze tego stowarzyszenia pomimo braku takiego umocowania – zwracam się do starosty o kontrole – usłyszeliśmy od radnego Jędrzejczaka.  – O sprawie powiadomiłem też  XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.

Jędrzejczak liczy na podjęcie działań przez starostę Pluteckiego. – Mam nadzieję, że stosowne działania zostaną wykonane. Nie wiem ile to potrwa, będę czekał na stanowisko starosty w tej kwestii. Jeżeli nic się nie zadzieje, będę zmuszony do podjęcia kolejnych kroków – zauważ radny Jakub Jędrzejczak.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD