Radomsko: Miasto zapłaci za usunięcie azbestu z nieruchomości

Reklama

Urząd miasta w Radomsku zachęca do składania wniosków o sfinansowanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachu lub elementów elewacji budynków.


Miasto od 2012 roku finansuje usługę usunięcia odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachu lub elementów elewacji budynków na nieruchomościach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Radomska.

Dlatego też do 27 marca br. osoby dysponujące prawem własności lub innym prawem do dysponowania nieruchomością na terenie miasta, którzy w bieżącym roku planują wymianę pokrycia dachu, mogą składać wnioski do Urzędu Miasta w Radomsku o sfinansowanie usługi usunięcia tj. transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Właściciele występujący z wnioskiem o sfinansowanie usługi odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest zobowiązani są do dostarczenia do Urzędu Miasta kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Starostwo Powiatowe, zgłoszeń robót budowlanych polegających na demontażu pokrycia dachu z azbestu złożonych do Starostwa Powiatowego w Radomsku zgodnie z Prawem budowlanym lub kserokopii wymaganych prawem pozwoleń na budowę. Jest to warunek konieczny do uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta oraz do pobrania na stronie internetowej TUTAJ.

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami (pok. 307) pod nr tel. 44 685 44 97 lub poprzez pocztę elektroniczną: agnieszka.madra@radomsko.pl, ponadto po złożeniu wniosku należy przesłać na podany powyżej adres e-mail zdjęcie wyrobów zawierających azbest wraz z oznaczeniem nieruchomości, na której się znajduje.

Odpady zawierające azbest pochodzące z wymiany pokrycia dachu muszą zostać zmagazynowane na działce właściciela w miejscu, gdzie możliwy będzie dojazd samochodem ciężarowym i załadunek zgromadzonych odpadów.

Prawidłowo przygotowane do transportu, zdemontowane płyty azbestowo – cementowe muszą być równo ułożone bezpośrednio na palecie lub w worku typu BIG-BAG, a całość (paletę lub paletę z workiem typu BIG-BAG) należy dodatkowo zabezpieczyć folią stretch.

Koszt demontażu oraz nowego pokrycia dachu jest kosztem właściciela posesji.


Czytaj też: Walentynki na sportowo? MOSiR zaprasza

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD