Radomsko w pilotażowym projekcie z zakresu rewitalizacji

Reklama

Radomsko zostało wybrane do realizacji części wdrożeniowej projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego”realizowanego przez partnerów: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Uczelnię Łazarskiego.

Na terenie Radomska zaplanowano realizację konsultacji i pilotażu modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce – w części odnoszącej się do rewitalizacji.

Przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast i Regionów we współpracy z Urzędem Miasta Radomska uruchamiają procedurę opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+ (GPR 2030+) testując jednocześnie:

  • model przekształcania lokalnego programu rewitalizacji w ustawowy gminny program rewitalizacji,
  • opracowanie modelowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla obszaru rewitalizacji,
  • wykorzystanie narzędzi rewitalizacji do ograniczania negatywnych skutków depopulacji
    i „rozlewania się” miasta.

Planowany do opracowania gminny program rewitalizacji zastąpi istniejący Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku umożliwiając miastu tym samym dostęp do dodatkowych narzędzi prawnych wspierających proces rewitalizacji.

Okres przejściowy dla pozaustawowych programów rewitalizacji, jakim jest LPR Miasta Radomska do 2023 roku, kończy się z dniem 31 grudnia 2023. Po tym okresie jedynym dokumentem umożliwiającym prowadzenie polityki rewitalizacyjnej będzie gminny program rewitalizacji. Tak więc nowy GPR 2030+ będzie podstawowym dokumentem służącym realizacji działań rozwojowych na terenie Radomska, z użyciem nowej puli funduszy strukturalnych, dostępnych w perspektywie 2021-2027. Poza opracowaniem GPR eksperci wypracują na przykładzie Radomska model przekształcania lokalnego programu rewitalizacji w ustawowy program rewitalizacji umożliwiając jego upowszechnienie wśród innych gmin w Polsce planujących przygotowanie do nowej perspektywy 2021 – 2027 – wyjaśnia Karolina Turowska z Urzędu Miasta w Radomsku.

Procedura opracowania gminnego programu rewitalizacji wiąże się z koniecznością ponownego wskazania obszaru rewitalizacji w Radomsku, tym razem w trybie ustawy o rewitalizacji. W dalszej kolejności rozpocznie się opracowanie gminnego programu rewitalizacji – z udziałem społeczności lokalnej.

Procesowi przygotowania programu towarzyszyć będą spotkania informacyjne i szkolenia przewidziane dla różnych grup interesariuszy. W ramach prac diagnostycznych przeprowadzone zostanie badanie ankietowe, w którym mieszkańcy Radomska będą mogli wypowiedzieć się na temat najważniejszych zjawisk kryzysowych, jakie należy ograniczyć w ramach polityki rewitalizacyjnej w kolejnej perspektywie.

Ponadto prowadzone będą: spotkania, szkolenia, warsztaty, spacery badawcze po obszarze rewitalizacji, a także konsultacje społeczne projektów uchwał: w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji. Niezwykle istotnym elementem wspólnego tworzenia gminnego programu rewitalizacji będą zgłaszane przez radomszczan pomysły na przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Wszelkie pytania i sugestie związane z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji, a także projektu pilotażowego należy kierować do Biura Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta, tel.:
44 685 44 77, e-mail:  rewitalizacja@radomsko.pl

 

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD