Rusza kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radomszczańskiego

Reklama

13 lutego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radomszczańskiego. Potrwa do 13 marca br.


Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie mieścić się w budynku firmy Biuro Nieruchomości – Eurolingwista Biuro Tłumaczeń w Radomsku ul. Piłsudskiego 35.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowe wzywa się:

 • mężczyzn urodzonych w 2005 r.,
 • mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby, które w latach 2022-2023:

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

 • kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach : medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy (art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Czym jest kwalifikacja wojskowa?

Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej, a także określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie są kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej?

Ustalono cztery kategorie wojskowe:

 • Kategoria „A” – zdolny do służby wojskowej;
 • Kategoria „B” – czasowo niezdolny do służby wojskowej (oznacza to przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej);
 • Kategoria „D” – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • Kategoria „E” – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Co powinieneś ze sobą zabrać na kwalifikację?

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna mieć ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań specjalistycznych:

– jeśli masz wadę wzroku, nosisz okulary, soczewki weź: kopię (za zgodność z oryginałem) ostatniej porady okulistycznej lub receptę na okulary. Na dokumencie powinno znajdować się Twoje: imię i nazwisko, pieczątka SP ZOZ lub NZOZ, lub zakładu optycznego, data wykonanej usługi oraz pieczątka lekarza okulisty stwierdzającego Twoją wadę wzroku,
– jeśli byłeś operowany lub leczony w szpitalu weź kartę informacyjną ze szpitala,
– jeśli chorujesz na przewlekłą chorobę leczoną w poradni specjalistycznej weź kopię ostatniej wizyty w poradni (na kopii dokumentu powinno znajdować się Twoje: imię i nazwisko, pieczątka SP ZOZ lub Poradni specjalistycznej, w której się leczysz, data wykonywanej wizyty oraz pieczątka lekarza, który Cię leczy) lub zaświadczenie od specjalisty lub lekarza rodzinnego jeśli ma podstawy do wydania zaświadczenia,
– jeśli posiadasz wyniki badań diagnostycznych weź je ze sobą,
– jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności lub nauczaniu specjalnych weź je ze sobą. Na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności nie zostanie orzeczona kategoria zdrowia, należy obowiązkowo dostarczyć dokumentację medyczną choroby.

 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje.

* W przypadku gdy nie zabierzesz ze sobą dokumentów, o których mowa, a posiadasz wadę wzroku, chorujesz na choroby przewlekłe itd. nie zostanie określona kategoria zdrowia przez Powiatową Komisją Lekarską.

Harmonogram wezwań powiatowej komisji lekarskiej

Zgodnie z Wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. ww. komisja obsługiwać będzie osoby podlegające zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej w następujących dniach:

 • miasto Radomsko: 13.02 – 21.02.2024 r.
 • miasto i gmina Przedbórz: 21.02 – 22.02.2024 r.
 • miasto i gmina Kamieńsk: 22.02 – 23.02.2024 r.
 • gmina Gidle: 23.02 – 26.02.2024 r.
 • gmina Gomunice: 26.02 – 27.02.2024 r.
 • gmina Kobiele Wielkie: 27.02 – 28.02.2024 r.
 • gmina Lgota Wielka: 28.02 – 29.02.2024 r.
 • gmina Ładzice: 29.02.2024 r.
 • gmina Kodrąb: 01.03.2024 r.
 • gmina Dobryszyce: 04.03 – 05.03.2024 r.
 • gmina Żytno: 05.03.2024 r.
 • gmina Masłowice: 06.03.2024 r.
 • gmina Wielgomłyny: 06.03 – 07.03.2024 r.
 • gmina Radomsko: 07.03 – 08.03.2024 r.
 • kobiety: 11.03.2024 r.
 • powroty z badań: 12.03 – 13.03.2024 r.

Czytaj też: ZUS: przedsiębiorco zgłoszenia do “Małego ZUS plus” tylko do 31 stycznia

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD