MEBIN

Są pieniądze na założenie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), które są zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą w terminie od 10 do 14 maja 2021 r. złożyć wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.


Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna w 2021 r. to 24 000,00 zł.

Planowane dotacje realizowane będą:

 1. w ramach środków Funduszu Pracy;
 2. w ramach programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dla osób poniżej 30 roku życia;
 3. w ramach programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dla osób, które ukończyły 30 lat i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • osoby po 50 roku życia;
 • kobiety;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach – tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie;
 • osoby długotrwale bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej powinno wynikać z założeń Indywidualnego Planu Działania – w przypadku złożenia wniosku o dotację należy również pamiętać o obowiązkowej wizycie u doradcy klienta i doradcy zawodowego.

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach nt. wypełniania wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „Możliwość podejmowania działalności gospodarczej”.


Spotkania odbędą się w dniach:

 • 05.05.2021 r. w godzinach 9.00 – 11.00 i 11.30 – 13.30,
 • 06.05.2021 r. w godzinach 9.00 – 11.00 i 11.30 – 13.30,
 • 07.05.2021 r. w godzinach 9.00 – 11.00 i 11.30 – 13.30.

W zależności od sytuacji pandemicznej zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej lub on line, o czym zainteresowane osoby poinformowane zostaną przed terminem spotkania. Zapisy na zajęcia będą przyjmowane telefonicznie pod numerem 44 683 73 54 do 56, 58 i 62 wew. 45 lub 26, mailowo: m.gielec@pup-radomsko.pl lub j.wieczorek@pup-radomsko.pl , lub osobiście: stanowiska 6 lub 13. Przy zapisie należy wskazać swój numer telefonu oraz adres e-mail.

Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej PUP w Radomsku w dokumentach do pobrania w zakładce Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w pok. nr 26 oraz pod nr tel.: 44 683 73 54 do 56, 58 i 62 wew. 38.


Czytaj też: Rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Tadeusza Różewicza

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Puls Radomska

FREE
VIEW