Smog znów atakuje. Fatalna jakość powietrza w mieście. Radomsko w smogowym rankingu PAS

Reklama

W środę, 10 stycznia w Radomsku przekroczone zostały dobowe normy pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. W związku z wystąpieniem silnego smogu rozesłane zostały alerty RCB, sugerujące rezygnację z aktywności na zewnątrz. Natomiast w rankingu najbardziej zanieczyszczonych polskich miast opublikowanym przez Polski Alarm Smogowy, Radomsko zajęło w nim niechlubne piąte miejsce.


Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Prognozowane na dzień 10 stycznia przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: Radomsko – obszar zabudowany Radomska – centrum miasta, część środkowo-południowa oraz środkowo-zachodnia.

Przyczyną są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Zagrożone są m.in. te grupy ludności:

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności:

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. A ponadto:

 • ogranicz przebywanie dzieci na otwartej przestrzeni w czasie pobytu w placówce,
 • ogranicz długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni (w przypadku przebywania na zewnątrz zalecane jest noszenie masek ochronnych),
 • ogranicz aktywność fizyczną na zewnątrz,
 • stosuj się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrz się w środki ochrony dróg oddechowych oraz środki lecznicze,
 • śledź informacje o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

Co mogą zrobić mieszkańcy:

 • korzystaj z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej, wybieraj wspólne podróżowanie,
 • korzystaj z systemów informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
 • stosuj w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska,
 • stosuj zasady dotyczące oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,
 • zabezpiecz miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu,
 • stosuj w paleniskach wielopaliwowych paliwo powodujące jak najmniejszą emisję do powietrza,
 • śledź prognozy poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronach internetowych Inspekcji Ochrony Środowiska oraz komunikaty i ostrzeżenia z tym związane.

Polski Alarm Smogowy (PAS) opublikował ranking najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce. Swoje niechlubne miejsce znalazło tam nasze miasto.

Ranking został opracowany na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W czołówce smogowych rekordzistów znalazły się takie miejscowości jak: Nowa Ruda, Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Nowy Sącz czy Żywiec. PAS swój ranking oparł na trzech kategoriach: liczba dni smogowych, stężenia PM10 oraz stężenia benzo(a)pirenu. Radomsko znalazło się w dwóch z tych kategorii.

W Radomsku w 2022 roku odnotowano 52 dni smogowych (przekroczenie średniodobowego dopuszczalnego stężenia PM10), przez co w rankingu nasze miasto zajęło 9 miejsce. Natomiast jeśli chodzi o średnioroczne stężenie PM10 (mikrogram/m3) – 2022 (norma – 40 mikrogramów/m3) – Radomsko z wynikiem 32 zajęło 5 miejsce.

Jak donosi PAS walka ze smogiem zaczyna przynosić efekty, bowiem powoli, ale jednak powietrze w Polsce zaczyna się poprawiać. „We wszystkich miejscowościach objętych monitoringiem GIOŚ średnioroczne stężenie pyłów PM10 było w normie – zdarzyło się to pierwszy raz od kiedy PAS zaczął publikację rankingu, czyli od 2015 roku” – można przeczytać w rankingu.

To dobre sygnały płynące z zasmogowanej wciąż Polski. Widzimy, że wdrażane działania, szczególnie likwidacja “kopciuchów”, zaczynają przynosić rezultaty. Niezmiernie ważne jest jednak, żeby władze rządowe i samorządowe nie spoczęły na laurach i kontynuowały te działania. Nie zapominajmy, że w rekordowej Nowej Rudzie stężenie rakotwórczego BaP to wciąż 900% dopuszczalnej normy, a liczba dni smogowych w najbardziej zanieczyszczonych miejscowościach to wciąż dwa do trzech miesięcy! Powietrze powoli się poprawia, zmniejsza się również liczba zgonów wywołanych zanieczyszczeniem, ale sytuacja jest wciąż bardzo zła. W Polsce wciąż dymi 3 miliony “kopciuchów”. Niestety, widzimy w niektórych województwach próby rozmontowywania uchwał antysmogowych i zezwalania na użytkowanie “kopciuchów”. Kontynuacja, a nawet przyspieszenie działań antysmogowych jest kluczowa dla poprawy jakości powietrza w naszym kraju – podkreśla Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.

Co to jest smog?

Ponad połowa zanieczyszczenia powietrza w Polsce to tzw. niska emisja, czyli dym powstały podczas spalania węgla i drewna w domowych kotłach i piecach. W połączeniu z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (brak wiatru, mgła) obserwujemy zjawisko zwane smogiem.

Co nas truje?

 • PM10 i PM2.5 – Pył zawieszony obecny w dymie – cząsteczki o rozmiarze, odpowiednio, 10 i 2,5 mikrometrów. Dostają się do krwiobiegu przez drogi oddechowe i powodują negatywne skutki zdrowotne.
 • Benzo(a)piren (BAP) – Rakotwórczy i mutagenny węglowodór aromatyczny obecny w dymie. Oprócz BAP w dymie znajduje się również szereg innych węglowodorów aromatycznych.
 • NOX – tlenki azotu – Szkodliwe produkty spalania paliw w silnikach spalinowych – obecne w wysokich stężeniach głównie w miejscach o dużym ruchu samochodowym.

Polski Alarm Smogowy jest organizacją zrzeszająca ruchy obywatelskie zatroskane złą jakością powietrza w Polsce. Współpracuje z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi.

Celem PAS jest doprowadzenie jakości powietrza do stanu niezagrażającego zdrowiu i życiu osób mieszkających w Polsce. Dążą do osiągnięcia jakości powietrza spełniającej normy obowiązujące w naszym kraju.

Źródło: Polski Alarm Smogowy

Wymień starego kopciucha!

W Radomsku właśnie ruszyła kolejna edycja miejskiego programu dopłat do wymiany źródeł ciepła. Na wymianę starego kopciucha mieszkańcy Radomska będą mogli uzyskać dofinansowanie od 4,5 do 8,5 tys. zł i do 100% kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji oraz potrzebny wniosek znajdziesz: Radomsko bez smogu. Na wymianę kopciucha można dostać dopłatę

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD