Środa z Profilaktyką: Bezpieczeństwo Pacjenta

Reklama

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta został ustanowiony w 2019 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W tym roku tematem przewodnim jest: „Aktywizowanie i angażowanie pacjentów dla bezpieczeństwa pacjenta”.


Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta obchodzony jest 17 września. Dziś jest tematem cyklicznej akcji Środy z Profilaktyką prowadzonej przez NFZ.

Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością i odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Będąc świadomym i aktywnym pacjentem możesz wpływać na bezpieczeństwo opieki zarówno swojej, jak i całego systemu opieki zdrowotnej. Poznaj swoje prawa i obowiązki oraz przysługujące uprawnienia.

Poznaj swoje prawa

Jakie prawa przysługują Ci w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej?

Każdy, zgodnie z Konstytucją RP każdy, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Są też grupy uprzywilejowane w korzystaniu z opieki zdrowotnej – zgodnie z konstytucją to: dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku.

Niektórym pacjentom przysługują uprawnienia szczególne jak:
  • bezpłatne leki
  • korzystanie ze świadczeń poza kolejnością
  • świadczenia bez skierowania.
Traktowanie pacjentów jak partnerów w procesie leczenia wpływa na:
  • efekty terapeutyczne
  • poprawę bezpieczeństwa
  • satysfakcję pacjenta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

Rzecznik Praw Pacjenta

W przypadku, gdy pacjent uważa, że przysługujące mu prawa związane ze świadczeniem usług medycznych zostały naruszone, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zapraszamy na rozmowę z naszym ekspertem Grzegorzem Błażewiczem, zastępcą Rzecznika Praw Pacjenta.

Strona internetowa Rzecznika Praw Pacjenta

Kto jest zobowiązany do poszanowania praw pacjenta?

  • Osoby wykonujące zawód medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i inni profesjonaliści opieki zdrowotnej oraz każda osoba uczestnicząca w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
  • Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz współuczestniczące w ich udzielaniu, takie jak: zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze. zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze), praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnicze, jednostki badawczo-rozwojowe.
  • Inne podmioty opieki zdrowotnej takie jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, administracja publiczna właściwa w zakresie ochrony zdrowia, samorządy zawodowe, producenci leków i urządzeń medycznych oraz apteki.

Jeżeli jesteś zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy na temat Praw Pacjenta, szczegółowe informacje można znaleźć:Czytaj też: Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem!

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD