Starosta: To najtrudniejszy budżet powiatu, jaki przyszło nam tworzyć

Reklama

Projekt budżetu powiatu na 2021 rok był głównym tematem obrad Komisji Budżetowej Rady Powiatu Radomszczańskiego, która w trybie zdalnym obradowała w środę 9 grudnia.

Radni z komisji budżetowej, po zapoznaniu się z opiniami komisji stałych pozytywnie (przy jednym głosie wstrzymującym) zaopiniowali projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2021. Pozytywną ocenę zyskał także projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2021-2029.

Przyszłoroczny budżet przewiduje: dochody bieżące w wysokości 119.372.062 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.632.530 zł.

Wydatki budżetu w łącznej wysokości mają wynieść 118.954.592 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 117.317.711 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.636.881 zł,

W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębniono: wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 12.647.775 zł oraz wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 306.100 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 2.050.000 zł, zostanie ona przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W budżecie stworzono rezerwy w łącznej wysokości 1.413.829,66 zł, z czego: rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące – 788.685 zł, rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 525.144 zł (zarządzanie kryzysowe – 250.000 zł, oświata i wychowanie – 200.000 zł, edukacyjna opieka wychowawcza – 55.144 zł, kultura fizyczna – 20.000 zł).

– To najtrudniejszy budżet powiatu, jaki przyszło nam tworzyć. Ubolewam nad tym, że inwestycji jest w nim zbyt mało w stosunku do potrzeb i oczekiwań mieszkańców – wyjaśnia starosta Beata Pokora. – Powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki na wszystkie zadania bieżące nałożone na Powiat ustawami, w tym – na funkcjonowanie placówek oświatowych.

Sesja Rady Powiatu, na której zaplanowano głosowanie nad budżetem na 2021 rok odbędzie się 29 grudnia.

(Informacja:Starostwo Powiatowe)

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD