Starostwo Powiatowe poszukuje lekarza koronera

Reklama

Starostwo Powiatowe poszukuje lekarza koronera – osoby uprawnionej do wykonania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonów i ich przyczyn oraz wystawianiem kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Radomszczańskiego.

Ogłoszenie dotyczy stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Lekarz koroner”. Zgłoszenia od podmiotów zainteresowanych podpisaniem umowy na świadczenia tego typu usług, przyjmowane są bezpośrednio w Referacie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko lub drogą pocztową w terminie do dnia 18 grudnia 2020r., adresowane na: Starostwo Powiatowe w Radomsku, Referat ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko.

Wyżej opisane czynności będą wykonywane w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z podmiotem wykonującym działalność leczniczą.  Decyzję o wyborze podmiotu wykonującego działalność leczniczą podejmuje Starosta Powiatu Radomszczańskiego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. Starosta zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.

Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD