Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Reklama

We wtorek, 25 maja obradowała Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego.


Radni przyjęli informację Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku na temat wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2020 rok.

Osoby niepełnosprawne stanowią grupę bezrobotnych, która ze względu na istniejące bariery społeczne ma największe trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Podczas ostatniej komisji radni zapoznali się z raportem na temat wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (za 2020 rok) przygotowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku.

Ogółem wg stanu na 31.12.2020 r. w PUP zarejestrowanych było 142 bezrobotnych niepełnosprawnych (wg. miejsca zamieszkania; w miastach – 84, na wsi – 58). Z analizy struktury według wieku wynika, że – podobnie jak w 2019 roku – większość z nich to ludzie między 50 a 59 lat, spadła natomiast liczba bezrobotnych niepełnosprawnych w wieku 60 lat i więcej. W 2020 roku najliczniejsza grupa bezrobotnych z niepełnosprawnością posiadała doświadczenie zawodowe w przedziale od 5 do 10 lat (34 osoby).

Od 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2020 roku zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Radomszczańskiego, ze środków PFRON, Urząd Pracy otrzymał kwotę 240 000 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. Wydatkowanie środków PFRON w 2020 r. było jednak utrudnione ze względu na stan pandemii koronawirusa.

Radni pozytywnie zaopiniowali również sprawozdanie z realizacji w roku 2020 „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Radomszczańskim na lata 2021 – 2021”, Ocenę zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Radomszczańskiego oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2027.

Przeanalizowano, a następnie pozytywnie zaopiniowano także projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”.

(Informacja: Starostwo Powiatowe)


Czytaj też: Dzisiaj święto wszystkich Mam!

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD