Szpital Powiatowy w Radomsku włączony do Krajowej Sieci Kardiologicznej w Łódzkiem

Reklama

Pilotażowy program Krajowej Sieci Kardiologicznej będzie realizowany w województwie łódzkim. Włączony do niego został m.in. Szpital Powiatowy w Radomsku.


Informacja została podana podczas konferencji prasowej we wtorek, 14 lutego przez wiceministra zdrowia Waldemara Kraskę oraz Tobiasza Bocheńskiego, wojewodę łódzkiego.

Krajowa sieć kardiologiczna jest to system kierowania pacjentów z poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradni lekarza rodzinnego oraz poradni kardiologicznych do specjalisty w celu przyspieszenia drogi od wykrycia choroby do wdrożenia skutecznej terapii.

Pilotaż sieci kardiologicznej trwa już od roku. Jako pierwsze województwo testuje go Mazowsze. Dotychczas do programu zakwalifikowało się ponad 2,6 tys. osób. Program pilotażowy został rozszerzony o kolejne województwa i będzie dostępny dla chorych z: Mazowieckiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego, Dolnośląskiego, Śląskiego oraz Małopolskiego. Oznacza to łatwiejszy i szybszy dostęp do specjalisty oraz profesjonalnej terapii dla kolejnych blisko 160 tys. osób do końca 2024 r.

Decyzję o zgłoszeniu do diagnostyki i  leczenia w ramach Sieci Kardiologicznej dokonuje lekarz w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poradni kardiologicznej, oddziale o profilu kardiologicznym lub chorób wewnętrznych, który ma podpisane porozumienie o współpracy. Następnie przeprowadzana jest kwalifikacja do programu przez lekarza specjalistę we współpracującej przychodni kardiologicznej.

Warunkiem zgłoszenia pacjenta jest wstępne rozpoznanie jednej z 4 jednostek chorobowych:

  • nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne;
  • niewydolność serca;
  • nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia;
  • wady serca zastawkowe.

Zgłoszenia może dokonać lekarz ze współpracującej w ramach sieci placówki. Po zgłoszeniu pacjenta do programu, przeprowadzana jest kwalifikacja w poradni kardiologicznej. Pierwsza wizyta u kardiologa, co do zasady, powinna być zrealizowana w ciągu 30 dni od zgłoszenia do programu.

Poza wstępnym rozpoznaniem wymaganym do kwalifikacji pacjenta, przy określonych jednostkach chorobowych wymagane jest spełnianie określonych parametrów medycznych.

Choroby układu krążenia są w Polsce główną przyczyną zgonów (wysunęły się na 1 miejsce). Są one odpowiedzialne za ok. 35% wszystkich zgonów. Aktualnie w Łódzkiem funkcjonuje 26 oddziałów kardiologicznych, oddział kardiologii dziecięcej oraz 305 poradni kardiologicznych.

Chcemy przyspieszyć pierwszy kontakt pacjenta z kardiologiem. Dlatego włączamy aktywnie lekarzy POZ, by opiekowali się chorymi ze schorzeniami kardiologicznym. Wiemy już, że dzięki Sieci Kardiologicznej udaje się to zrobić. Łódzkie jest kolejnym województwem, w którym pacjenci będą mogli korzystać z dobrze zorganizowanej opieki – mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

Krajowa Sieć Kardiologiczna jest częścią Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia. Głównym założeniem jest szybka diagnostyka, bo wówczas efekty są lepsze. To kompletne narzędzie dla lekarzy POZ. Opracowaliśmy też ścieżki pacjenta. Są konsultacje lekarzy w ramach heart team, telemedycyna, koordynator, który zaopiekuje się każdym chorym oraz infolinia dla pacjentów. Wszystko po to, by pacjent był pod dobrze zaplanowaną i podzieloną opieką – mówił prof. Tomasz Hryniewiecki pełnomocnik ministra zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii.

Cieszymy się, że w naszym województwie rozpoczyna się pilotaż Krajowa Sieć Kardiologiczna. W Łódzkiem w zeszłym roku wydaliśmy 250 mln zł na leczenie pacjentów z chorobami układu krążenia. Hospitalizowano 60 tys. chorych. Wielu z tych pobytów w szpitalu można było uniknąć. Konieczna jest profilaktyka i takie rozwiązania, jak Krajowa Sieć Kardiologiczna. W Łódzkiem to 6 szpitali, wskazanych przez konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii, które zapewnią dostęp do diagnostyki i skoordynowanego leczenia chorym z całego regionu – mówił Artur Olsiński dyrektor ŁOW NFZ.

Po co pilotaż?

Celem realizacji programu pilotażowego jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej na terenie siedmiu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego oraz wielkopolskiego.

W ramach pilotażu testowane i oceniane będą zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków kardiologicznych, w tym podział kompetencji pomiędzy ustalone poziomy referencyjne działających w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia podmiotów, prowadzących diagnostykę i leczenie kardiologiczne.

Efektem pilotażu ma być także lepsze wykorzystanie możliwości ośrodków kardiologicznych, opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobach kadrowych.

Dla podmiotów uczestniczących w programie pilotażowym przewidziane są benefity za zwiększone obowiązki wynikające z udziału w programie.

Program skierowany jest przede wszystkim do podmiotów świadczących usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), poradni kardiologicznych oraz hipertensjologicznych (AOS) jak i szpitali posiadających oddziały kardiologiczne lub chorób wewnętrznych.

Pilotaż w łódzkiem

W Łódzkiem do pilotażu wskazane zostały przez Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia szpitale w Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Zgierzu. Na poziomie I planuje się włączyć do pilotażu kilkadziesiąt poradni POZ i kardiologicznych w całym regionie.

Ośrodkiem koordynującym w Łódzkiem będzie Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ten ośrodek koordynuje pilotaż w regionie, kwalifikuje chorych i pomaga w wyborze ośrodka, który będzie sprawował opiekę, prowadzi diagnostykę oraz leczenie, a także nadzoruje pracę koordynatorów, zapewnia ośrodkom poziomu I i II korzystanie z porad i konsultacji.

Korzyści dla pacjenta:

  • Diagnostyka i leczenie zgodne z wytycznymi przygotowanymi przez grono ekspertów kardiologów specjalnie na potrzeby Programu pilotażowego.
  • Opieka stała, czyli dedykowana osoba, która dba o każdy krok pacjenta w Sieci.
  • Średni czas rozpoczęcia diagnostyki to 30 dni.
  • Pacjent w ramach programu może zostać skierowany na hospitalizację. Dzięki współpracy Koordynatorów leczenia z różnych Ośrodków, pacjentowi proponowane jest miejsce i termin hospitalizacji. Możliwość przeprowadzania diagnostyki i leczenie w poradniach przyszpitalnych, zmniejsza i ogranicza ilość hospitalizacji. W celu bezpieczeństwa i ograniczenia stresu pacjentowi, wiele badań wykonywanych jest w warunkach ambulatoryjnych, ew. w ramach pobytów jednodniowych.

Czytaj też: Zwycięzcy w eliminacjach powiatowych turnieju o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi [FOTO]

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD