Select

Terytorialsi szkolą się na instruktorów

Polonaisse

W 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczął się kurs instruktorsko-metodyczny, który jest jedną z form szkolenia  żołnierzy Obrony Terytorialnej.

W dniach 5 – 9 października odbył się pierwszy z trzech etapów kursu dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową w 9ŁBOT. Szkolenie zorganizowane zostało na terenie zgierskich koszar i wzięli w nim udział żołnierze 91 batalionu lekkiej piechoty ze Zgierza, którzy osiągali najwyższe wyniki szkoleniowe w czasie rotacji i szkoleń podstawowych. Wśród 26 kandydatów na instruktorów znalazły się 3 kobiety. Po zaliczeniu wszystkich etapów będą oni pełnić rolę instruktorów poziomu I podczas organizowanych w brygadzie szkoleń podstawowych, wyrównawczych i indywidualnych.

fot.9ŁBOT

W Wojskach Obrony Terytorialnej obowiązuje trzy poziomowy system instruktorski. Instruktorem może zostać żołnierz lub pracownik resortu obrony narodowej, który potwierdzi swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wymaganym dla instruktora I, II lub III poziomu.

Instruktor poziomu I – „BRĄZOWY”: może szkolić na punktach nauczania po zweryfikowaniu przygotowania, pod nadzorem instruktora wyższego poziomu.  Osoba ta jest przeszkolona w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć realizowanych w ramach szkolenia podstawowego, wyrównawczego i indywidualnego.

Instruktor poziomu II – „SREBRNY”: może szkolić samodzielnie i być mentorem dla instruktora poziomu I. Osoba ta ma uprawnienia poziomu I, ale dodatkowo jest przeszkolona w zakresie prowadzenia zajęć realizowanych w ramach szkolenia specjalistycznego i zgrywającego.

Instruktor poziomu III – „ZŁOTY”: wyselekcjonowany spośród instruktorów II poziomu i przeszkolony w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć z kandydatami na instruktorów I i II poziomu.

Terytorialsi ćwiczyli pod okiem doświadczonych żołnierzy Obrony Terytorialnej – instruktorów z 91blp. Pierwsze 3 dni szkolenia obejmowały teorię, następnie żołnierze swoją wiedzę wykorzystywali podczas działań w terenie m. in. na poligonie w Jeżewie. Celem kursu jest doskonalenie u żołnierzy umiejętności z zakresu działań patrolowych, nawigacji i topografii w terenie, nauki przetrwania i radzenia sobie w trudnych warunkach w terenie izolowanym (tzw. szkolenie SERE). To także nauka jak walczyć ze swoimi słabościami w trudnych warunkach poza cywilizacją. Ćwiczyli także przemieszczanie się w marszu i pokonywanie przeszkód w strefie działań.

Wszystkie zadania realizowane były pod kątem przygotowania żołnierzy do pełnienia funkcji instruktora w pododdziale. Kandydaci podnosili swoje umiejętności praktyczne z zakresu działań lekkiej piechoty na terenie, który jest ich rejonem działania w sytuacjach kryzysowych. Ma to na celu jak najlepsze przygotowanie żołnierzy do wsparcia lokalnych samorządów, społeczeństwa i służb ratowniczych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

(Informacja: 9ŁBOT)

 

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
Polonaisse

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD