Polskie ePłatności

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla klubów sportowych

Jubiler Ako

Urząd Miasta przypomina, że do 31 października  kluby sportowe prowadzące działalność na terenie Miasta Radomska i na rzecz jego mieszkańców mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w roku 2022.


Kwota dofinansowania realizacji przedsięwzięcia sportowego z budżetu miasta nie może przekroczyć 80% jego kosztów całkowitych.

Otrzymane środki finansowe klub może przeznaczyć na:
• realizację programów szkolenia sportowego,
• zakup sprzętu i odzieży sportowej,
• pokrycie kosztów organizowania w Radomsku zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach poza miastem,
• pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych w celu szkolenia sportowego,
• wypłatę stypendiów dla zawodników,
• koszty administracyjne klubu.

Formularz wniosku o przyznanie dotacji dla klubu sportowego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.radomsko.pl/bipkod/3859820

Do wniosku należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny klubu i umocowanie osób go reprezentujących,
2. Statut klubu sportowego,
3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
4. Tygodniowy rozkład treningów (grupa treningowa – jej liczebność, dzień tygodnia, godzina, miejsce),
5. Kserokopie dokumentów trenera/instruktora (wymienionych w pkt. VI ppkt. 1. wniosku) uprawniające do prowadzenia zajęć w zakresie danej dyscypliny sportu.
6. Plan pracy na obozie lub zgrupowaniu – jeśli dotyczy,
7. Oświadczenie o nieposiadaniu zadłużenia wobec Miasta Radomska (UM oraz miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich) wg wzoru będącego załącznikiem do formularza wniosku.

Wnioski należy składać do 31 października. Z uwagi na to, iż dzień 31 października przypada w niedzielę, wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 29 października br., w godzinach pracy Urzędu Miasta.


Czytaj też: Pozostało niewiele czasu aby złożyć projekt do Budżetu Obywatelskiego

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD