Uwaga kierowcy! Przebudowa mostu w Kraszewicach

Reklama

4 września rozpoczną się prace związane z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3918E w miejscowości Kraszewice (gmina Masłowice). Na czas prowadzenia prac odcinek tej drogi – od skrzyżowania przy szkole do skrzyżowania przy remizie OSP – zostanie zamknięty dla ruchu kołowego.


Do czasu zakończenia przebudowy mostu zostanie wyznaczony objazd dla ruchu kołowego. Trasa objazdu poprowadzona zostanie z Kraszewic do DK 42 (przez Strzelce Małe i Granice), dalej drogą powiatową 3917E poprzez miejscowość Chełmo i drogę powiatową nr 3918E do Kraszewic.

W ramach robót zaplanowano: rozbiórkę istniejącego mostu, wykonanie nowego obiektu mostowego z prefabrykowanych elementów skrzynkowych, wykonanie płyt przejściowych, montaż desek gzymsowych i wykonanie kap żelbetowych, umocnienie skarp i stożków nasypowych, montaż wyposażenia obiektu (bariery), wykonanie nowych warstw bitumicznych na moście i dojazdach, naprawę stożków nasypów, prace wykończeniowe.

Całkowity koszt zadania to 1 267 990 zł, w tym: 645 680 zł z dotacji pozyskanej przez powiat z subwencji ogólnej Ministra Finansów.


Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD