Uwaga smog! Przekroczenie dla pyłów PM10 w Radomsku

Reklama

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi, poinformował o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w Radomsku.


Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji: Radomsko ul. Rolna 2, S24= 110,3 μg/m, w środę 12 października.

Ostrzeżenie obowiązuje przez cały czwartek (13 października) od godz. 8.00 do północy. Warunki meteorologiczne utrudniają rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: Radomsko – obszar zabudowany Radomska – centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia.

Wrażliwe grupy ludności:

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

 • rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

 • ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń

Sposób postępowania mieszkańców obszarów przekroczeń wraz z zakresem stosowania działań krótkoterminowych:

 • korzystaj z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej, wybieraj wspólne podróżowanie,
 • korzystaj z systemów informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
 • stosuj w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska,
 • stosuj zasady dotyczące oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,
 • zabezpiecz miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu,
 • stosuj w paleniskach wielopaliwowych paliwo powodujące jak najmniejszą emisję do powietrza,
 • śledź prognozy poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronach internetowych Inspekcji Ochrony Środowiska oraz komunikaty i ostrzeżenia z tym związane.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD