W maju przyjmowane będą wnioski o przyznanie wsparcia ze środków PFRON

Reklama

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłosił nabory wniosków o przyznanie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Urząd ogłasza następujące nabory wniosków:

1. Dla pracodawców i przedsiębiorców:

 • o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu;
 • o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.

2. Dla pracodawców:

 • o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.

3. Dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu:

 • o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

4. Dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku, jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu*:

 • o sfinansowanie szkoleń;
 • studiów podyplomowych;
 • bonu na zasiedlenie;
 • bonu szkoleniowego.

* Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach takich jak osoby bezrobotne, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wydatki te będą finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne finansowane jest ze środków Funduszu Pracy w ramach realizacji podstawowych usług i instrumentów rynku pracy.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 8 do 12 maja 2023 r.

Osoby zainteresowane w/w formami wsparcia powinny złożyć, w ogłoszonym terminie naboru, odpowiedni wniosek. Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informacje na temat ogłoszonych naborów można uzyskać w siedzibie Urzędu lub dzwoniąc pod wskazane numery telefonów:

 • staże, bony na zasiedlenie – pokój nr 25, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 12,
 • prace interwencyjne – pokój nr 28, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 65,
 • szkolenia, bony szkoleniowy, studia podyplomowe – pokój nr 19, tel. 44 683 73 54 do 56, -58, -62 wew. 42,
 • wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38,
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej – pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38.

Czytaj też: PUP: Rusza nabór wniosków

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD