Reklama
KOMBIT-kasy
APLIKACJAZ ŻYCIA MIASTA

W Powiatowym Urzędzie Pracy rusza nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza następujące nabory wniosków:

 1. o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w terminie od 1 do 5 czerwca 2020 r.

 2. o zorganizowanie stażu w terminie od 1 do 5 czerwca 2020 r.

 3. o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie od 15 do 19 czerwca 2020 r.

W 2020 r. środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być wydatkowane zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj.:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

 3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;

 5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;

 6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

 7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Planowane staże i dotacje realizowane będą:

 1. w ramach programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły jeszcze 30 lat);

 2. w ramach programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – dla osób po 29 roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby po 50 roku życia;

 • kobiety;

 • osoby niepełnosprawne;

 • osoby o niskich kwalifikacjach – tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie;

 • osoby długotrwale  bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały
  w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Uwaga: staże dla osób po 30 roku życia muszą się zakończyć do dnia 30 listopada 2020 r.

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach nt. wypełniania wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Spotkania odbędą się w Sali Szkoleniowej w PUP w Radomsku w dniach:
– 04.06.2020 r. godzina 9.00
– 05.06.2020 r. godzina 9.00
– 08.06.2020 r. godzina 11.00
– 09.06.2020 r. godzina 9.00
– 10.06.2020 r. godzina 9.00
– 15.06.2020 r. godzina 11.00
– 16.06.2020 r. godzina 9.00
– 17.06.2020 r. godzina 9.00

Zajęcia będą się odbywały w grupach maksymalnie 5 – osobowych z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zapisy na zajęcia będą przyjmowane u doradców klienta indywidualnego.

W przypadku złożenia wniosku o dotacje należy również pamiętać o obowiązkowej wizycie u doradcy klienta i doradcy zawodowego.

Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w dokumentach do pobrania, w zakładce Dla Pracodawców i przedsiębiorców – Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz staże lub Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy –  dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz w siedzibie Urzędu (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko – Referat Instrumentów Rynku Pracy, pokój 19 – KFS, pokój 25 – staże, pokój 26 – dotacje). Szczegółowe informacje można również uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 42 – KFS, wew. 12 – staże, wew. 38 – dotacje.

PUP przpomina, że trwają nabory wniosków o zorganizowanie następujących form wsparcia:
– o przyznanie bonu na zasiedlenie,
– o przyznanie bonu szkoleniowego,
– o dofinansowanie szkoleń,
– o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
– o zorganizowanie prac interwencyjnych,
– o zorganizowanie robót publicznych,
– o zorganizowanie prac społecznie użytecznych.

Tagi
Pokaż więcej
Reklama

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Close
Close
Puls Radomska

FREE
VIEW