W powiecie największe bezrobocie jest wśród młodych osób

Reklama

Urząd pracy w Radomsku zanotował wzrost osób pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim licząc od grudnia ubiegłego roku do marca 2023 roku. Według danych najwyższy wskaźnik bezrobocia jest wśród młodych ludzi.


24 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Radomsku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Według stanu na koniec lutego 2023 bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku stanowili 5,6 proc. aktywnej zawodowo ludności zamieszkującej nasz powiat. W porównaniu do grudnia 2022 r. zanotowano wzrost bezrobocia – 0,6 punktu procentowego. Wg danych na koniec marca 2023 r. zarejestrowane były 2222 osoby bezrobotne, w tym 1185 kobiet (w grudniu 2022 r. – 1951 osób, w tym 1076 kobiet). Jak informuje dyrektor PUP w Radomsku Renata Koska obecnie jednak bezrobocie nieco spada, obecnie zarejestrowanych jest 2183 bezrobotnych.

Na koniec marca 2023 r najliczniejszą grupę osób bezrobotnych stanowiły osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata (523 osoby, 23,6% proc. ogółu zarejestrowanych).

Uczestnicy posiedzenia wysłuchali informacji o realizacji zadań przez PUP w Radomsku oraz wykorzystaniu środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową za I kwartał 2023 r.

Cele i zadania wyznaczone przez PUP w 2023 r. stanowią ciąg działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz polityki lokalnego rynku pracy. Urząd w pierwszej kolejności skupia się na działaniach mających na celu podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w PUP.

Wiodącą usługą rynku pracy jest pośrednictwo pracy, a w jego ramach m.in. pozyskiwanie ofert pracy oraz organizacja giełd pracy (w I kw. 2023 r. liczba ofert pracy: 160, liczba miejsc pracy – 995, liczba giełd pracy – 45). Ważnym segmentem pracy PUP jest także poradnictwo zawodowe (w I kw. 2023 r. porady indywidualne: 183 os., porady grupowe 77 os., informacja zawodowa grupowa: 158 os., informacja zawodowa indywidualna: 70 os.)

Podejmowano również szereg innych działań mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także współpracę z różnymi instytucjami i służbami mundurowymi.

Tematem spotkania był także projekt podziału środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na realizację programów na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz projekt przesunięć środków Funduszu Pracy na 2023 r. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Radomsku pozytywnie zaopiniowała wniosek Szpitala Powiatowego w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników.


Czytaj więcej:

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD