W Radomsku powstało Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Jest gotowe na przyjęcie pierwszych mieszkańców

Reklama

Nowo powstałe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Radomsku jest już gotowe do przyjęcia mieszkańców.


Projekt pn. „Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Radomsku” jest realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Główny celem projektu jest utworzenie 20 miejsc dla uczestników programu, w tym 14 miejsc pobytu całodobowego i 6 miejsc pobytu dziennego. Wszystkim uczestnikom pobytu całodobowego udostępnione będą pomieszczenia jednoosobowe. Liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wynosić będzie co najmniej 40% uczestników Centrum.

Uczestnikami programu mają być osoby samotne, dzieci wychodzące z systemu edukacji posiadające trudności w samodzielnym poruszaniu się, wymagające pomocy innych osób. Osoby uczestniczące w programie wymagają również pomocy w zapewnieniu opieki higienicznej, zapewnienia kontaktu z otoczeniem, świadczenia usług przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Przewiduje się zapewnienie miejsca pobytu całodobowego osobom niepełnosprawnym ze sprzężeniami, które wymagają wysokiego poziomu wsparcia.

Obiekt jest bardzo wysokiej jakości i jesteśmy dumni, że posiadamy w Radomsku takie Centrum. Jest wiele osób, które potrzebują opieki i tu będą mogły znaleźć swoje miejsce – mówił prezydent Jarosław Ferenc.

Ponadto w Centrum będzie istniała możliwość realizacji usługi opieki wytchnieniowej dla innych osób niebędących uczestnikami programu. Wszystkie pokoje opieki całodobowej są pokojami jednoosobowymi.

Celem głównym realizacji inwestycji jest wszechstronna pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez zapewnienie usług mieszkaniowych w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.

Od przyszłego tygodnia będziemy mogli przyjąć pierwsze osoby w formie pobytu dziennego, a od 1 lipca zaczniemy już przyjmować mieszkańców w formie pobytu całodobowego – zdradza Beata Kotlicka, kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

Głównymi korzyściami realizacji inwestycji jest zwiększenie dostępności w mieście do usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także:

  • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia, poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • stworzenie warunków niezależnego/samodzielnego godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • poprawa jakości życia uczestników programu w ich środowisku lokalnym poprzez rozwój posiadanych potencjałów;
  • zapewnienie uczestnikom programu opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
  • włączanie uczestników programu do życia społeczności lokalnych poprzez wpływ na procesy uspołeczniania;
  • stymulowania kompetencji społecznych, nawiązywania relacji interpersonalnych;
  • odciążenie faktycznych opiekunów uczestników programu poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy zawodowej lub realizacje innych codziennych aktywności;
  • znacząca pomoc dla osób niepełnosprawnych samotnych, którym opiekunowie nie są stanie zapewnić opieki;
  • umożliwienie opiekunom faktycznym uczestników programu podjęcia/kontynuacji pracy zarobkowej w związku z odciążeniem ich, co znajdzie bezpośrednie przełożenie w lokalnym rozwoju gospodarczym, zmniejszenie korzystania z pomocy finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, rozwój osobisty i zawodowy opiekunów.


Czytaj też: Zarząd Powiatu Radomszczańskiego uzyskał absolutorium za 2023 rok

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD