W Radomsku uczczono 81. rocznicę utworzenia Armii Krajowej [FOTO] i [VIDEO]

Reklama

14 lutego 1942 roku, z rozkazu Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię Krajową. W Radomsku upamiętniono żołnierzy AK walczących na ziemi radomszczańskiej.


Dla armii podziemnej na terenie okupowanego kraju, 14 lutego 1942 r., premier i Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową – następczyni także powstałej jeszcze w 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski. Na czele AK stanął gen. Stefan Rowecki ps. „Grot”.

W 81. rocznicę powstania Armii Krajowej władze Radomska złożyły kwiaty i zapaliły znicz pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Armii Krajowej walczących na ziemi radomszczańskiej o wolność i niepodległość ojczyzny 1939-1945.

Czym oprócz walki zbrojnej zajmowała się Armia Krajowa?

Według różnych źródeł w szeregach AK służyło blisko 400 000 osób. Kulminacyjną jej walką o niepodległość było Powstanie Warszawskie. Armia Krajowa została rozwiązana w styczniu 1945 roku.

Oprócz walki zbrojnej akowcy zajmowali się:

  • Komenda Główna ZWZ-AK składała się z kilku Oddziałów. Były to: Oddział Organizacyjny; Oddział Wywiadu; Oddział Operacyjny; Kwatermistrzostwo; Łączność; Biuro Informacji i Propagandy; Biuro Finansów i Kontroli.
  • Jedną z ważniejszych działalności AK był wywiad. To z Polski płynęły do Londynu meldunki na temat niemieckich i sowieckich (do czerwca 1941 r.) sił zbrojnych. Przekazywano dane, a także pozyskane części, niemieckiego tajnego uzbrojenia, w tym latających pocisków V-1 oraz V-2.
  • Niezwykle ważnym fragmentem działalności AK było Biuro Informacji i Propagandy, z rozbudowanymi strukturami zbierającymi informacje, ale także z Tajnymi Wojskowymi Zakładami Wydawniczymi. Tu warto wspomnieć o akcji „N” – wymierzonej przeciwko Niemcom. Polegała na wydawaniu prasy w języku niemieckim, przeznaczonej dla Niemców, podającej mylne i nieprawdziwe informacje.
  • Okręgi AK funkcjonowały głównie na terytorium II Rzeczypospolitej, ale warto pamiętać o istnieniu, choć przez stosunkowo krótki czas, Okręgów Armii Krajowej: Węgry i Berlin.
  • Obok struktury terenowej ZWZ-AK istniały także specjalnie powoływane w jej ramach formacje. Jedną z nich był tworzony od 1940 r. Związek Odwetu, następnie Kedyw – Kierownictwo Dywersji. Działalność tych formacji wykraczała poza tereny państwa polskiego. Zamachy bombowe w Berlinie i Wrocławiu przeprowadzone przez żołnierzy Armii Krajowej odbiły się sporym echem w okupowanej Europie.

Władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, za pośrednictwem m.in. podręczników szkolnych, przedstawiało zniekształcony i wypaczony obraz działalności Armii Krajowej oraz jej przywódców. W szczególnym stopniu skierowały swą uwagę w stronę młodzieży.

Więcej na temat Armii Krajowej dowiesz się z:

Poniżej film dokumentalny pt. „Armia Krajowa – armia inna niż wszystkie”. Produkcja przedstawia Armię Krajową, zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego. Celem dokumentu jest przedstawienie oblicza Armii Krajowej i jej miejsca w strukturach konspiracji. Czym różniła się od regularnych armii? Jakie były różnice w organizacji i metodach działania w poszczególnych okręgach organizacji? Czy AK była organizacją ochotniczą, czy profesjonalną? Czy jej żołnierze byli odpowiednio wyszkoleni? Jakie było miejsce kobiet w organizacji? Czy udało się stworzyć jednolitą organizację w procesie scalania polskiej konspiracji. Jakie metody walki konspiracyjnej stosowano?

Produkcja: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie. Wystąpili: dr Andrzej Chmielarz, dr Kazimierz Krajewski, dr Tomasz Łabuszewski Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie, dr Bartłomiej Szyprowski – Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga; scenariusz i opracowanie: Jacek Persa; nagrania: Jacek Persa; montaż i animacje: Bartłomiej Grzegorczyk.

 


Czytaj też: Prawie 8 mln zł dofinansowania z RFRD na remonty dróg w Radomsku i powiecie

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD