Wakacyjny wyjazd za granicę. Zadbaj o bezpieczeństwo i wyrób kartę EKUZ

Reklama

By wyjazd na zagraniczne wakacje był dla nas miłym wspomnieniem, należy zadbać również o kwestię ubezpieczenia. Wszak nie zawsze możemy przewidzieć co się wydarzy. Gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, warto mieć przy sobie odpowiednią polisę oraz kartę EKUZ.


Wyjazd na wakacje bez ubezpieczenia może być bardzo kosztowny. Część kosztów ewentualnego leczenia pokryje nam karta EKUZ. To Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która potwierdza nasze prawo do bezpłatnego leczenia za granicą w państwach Unii Europejskiej lub EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Warto ją zabrać na wakacyjne podróże.

Karta jest również ważna na terytoriach zamorskich: francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska; portugalskich: na Azorach i Maderze oraz hiszpańskich: Majorce i Wyspach Kanaryjskich. Nie obowiązuje natomiast: na Wyspach Normandzkich i wyspie Man, w Monaco, San Marino i Watykanie.

Karta poświadcza, że jej właściciel ma ubezpieczenie zdrowotne w swoim kraju i tym samym ma prawo do korzystania z systemu zdrowotnego odwiedzanego kraju na takich samych zasadach, jak lokalna społeczność. Oznacza to, że niekiedy będziemy musieli zapłacić nawet za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu. Dlatego warto przed wyjazdem sprawdzić, jak działa system zdrowotny w kraju, do którego się wybieramy.

Co można leczyć z EKUZ?

Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Masz prawo tylko do leczenia: niezbędnego i nieplanowanego.

W Polsce EKUZ mogą otrzymać osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych, które są ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze) oraz osoby nieubezpieczone, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny. EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie.

Dla osób niewidomych i niedowidzących na życzenie wnioskodawcy karta może być oznakowana naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a.

Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne. Wniosek o kartę można złożyć na pięć sposobów:

 • Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ;
 • Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP;
 • Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP);
 • Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ;
 • Pocztą elektroniczną (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ).

Jak długo ważna jest EKUZ?

 • 20 lat, jeśli karta jest wydana dla osób, które pobierają świadczenie emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny.
 • Do 18-go roku życia, jeśli: karta wydana dla osób, które są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny; mają własny tytuł do ubezpieczenia lub pobierają rentę.
 • 5 lat, jeśli karta wydana dla osób, które pobierają świadczenia emerytalne i nie osiągnęły wieku emerytalnego – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni; nie mają skończonych 18 lat i ubezpieczenia, ale mają obywatelstwo polskie.
 • 3 lata – karta wydana dla osób ubezpieczonych, które: są zatrudnione; prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą;  pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.
 • 18 miesięcy, jeśli: otrzymujesz rentę i masz więcej niż 18 lat, masz ubezpieczenie jako członek rodziny i masz więcej niż 18 lat, masz ubezpieczenie jako student, jesteś uczniem, masz więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia.
 • 6 miesięcy, jeśli: jesteś osobą zatrudnioną na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, wykonujesz pracę nakładczą.
 • 6 miesięcy, jeśli nie masz ubezpieczenia, ale masz prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień, czyli: jesteś w ciąży lub w trakcie porodu, masz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce, jesteś w ciąży lub w trakcie porodu, masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkasz w Polsce, nie masz 18 lat, mieszkasz w Polsce i masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (EKUZ traci ważność w dniu 18 urodzin).
 • 2 miesiące, jeśli: jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, a także dla niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych lub dla osób, dla których nie został spełniony obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego.
 • 90 dni, jeśli: nie masz ubezpieczenia, ale spełniasz kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, co potwierdza decyzja np. wójta, burmistrza.
 • 42 dni, jeśli: nie masz ubezpieczenia, ale jesteś w połogu, masz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce.

Ważne! Jeżeli wyjeżdżasz do Wielkiej Brytanii zapoznaj się z zasadami obowiązującymi po 31 grudnia 2020 r. w zakładce Brexit.

Więcej informacji uzyskasz na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia TUTAJ.


Czytaj też: Kiedy nie będzie prądu w Radomsku i okolicach?

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD