Weź udział w pracach nad Studium miasta

Reklama

28 czerwca w sali obrad UM Radomska odbędzie się dyskusja publiczna na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska. Weź udział w tworzeniu najważniejszego dokumentu planistycznego miasta.


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Radomska jest to dokument, określany w skrócie jako studium, sporządzany dla całego obszaru miasta, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Na jego podstawie sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Każda nieruchomość ma w nim swoje określone przeznaczenie.

Z projektem zapoznać się można w UM Radomska, ul. Tysiąclecia 5, p. 202 lub pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.radomsko.pl/bipkod/21955714

Wyłożenie studium do publicznego wglądu potrwa do 14 lipca. Uwagi do projektu składać będzie można do 14 sierpnia.


Czytaj też: Nabór kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD