Chwila oddechu

Zapoznaj się z MPZP

Polonaisse

Do 7 grudnia potrwa  wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów  PKP – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 16 listopada odbędzie się dyskusja na zawartymi w projekcie rozwiązaniami, a do 27 grudnia br. składać można uwagi.


Wgląd w projekt mpzp można uzyskać w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko, pok. 202 w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomska (https://bip.radomsko.pl/bipkod/005/007/004).

Dyskusja publiczna odbędzie się 16 listopada w sali 104 (sala obrad) Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 z uwzględnieniem wszystkich wymogów sanitarnych obowiązujących na dzień planowanej dyskusji.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do prezydenta Miasta Radomska na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:

  • bezpośrednio lub listownie do Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@radomsko.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, lub
  •  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie
  • Wzór uwag do Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Czytaj też: Weź dotację i załóż własną firmę

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
Polonaisse

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD