Zielone miejsca pracy. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych z PUP w Radomsku

Reklama

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku wkrótce rozpocznie nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych związanego z tworzeniem zielonych miejsc pracy.


W związku z pozyskaniem dodatkowych środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację w 2024 r. programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych związanego z tworzeniem zielonych miejsc pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że wnioski
o zorganizowanie stażu przyjmowane będą w terminie od 10 do 15 lipca br.

Staże w ramach programu mogą obejmować wszelkie działania na rzecz tworzenia miejsc pracy przyjaznych środowisku naturalnemu oraz dostosowania kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych do zielonych miejsc pracy. Celem programu jest transformacja rynku pracy w kierunku tworzenia miejsc pracy przyjaznych środowisku naturalnemu ze szczególnym uwzględnieniem branży OZE (odnawialne źródła energii), a także wsparcie osób odchodzących z branż energochłonnych i górnictwa, jak również likwidacja luki pomiędzy wykształceniem bezrobotnych, a wymogami nowoczesnej zielonej energetyki.

Warunkiem powstania miejsca pracy jest, aby osoby zatrudnione były bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w poprawianie stanu środowiska na danym terenie oraz w przeciwdziałanie przedsięwzięciom szkodliwym dla stanu środowiska.

W ramach programu, PUP planuje zorganizowanie 4-miesięcznych staży dla 5 osób bezrobotnych.

Pracodawca lub przedsiębiorca, który chciałby zorganizować staż dla osoby bezrobotnej w ramach wskazanego programu powinien złożyć wniosek na druku określonym przez urząd, w ogłoszonym terminie naboru (we wniosku można wskazać osobę bezrobotną, dla której ma być zorganizowany staż).

Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl w zakładce “Dokumenty do pobrania”.

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać w siedzibie urzędu w pokoju nr 25 lub dzwoniąc pod numer tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 12.


Czytaj też: 9. edycja radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego. Od kiedy można zgłaszać projekty? Harmonogram

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD