Luxbud

Zmiany w budżecie powiatu

Polonaisse

We wtorek, 28 grudnia w trybie zdalnym zebrała się Komisja Budżetowa Rady Powiatu Radomszczańskiego. Główne tematy obrad to zmiany w budżecie powiatu na rok 2021 oraz zmiany w projekcie budżetu powiatu na 2022 rok.


Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2021-2029. Dotyczą one m. in.:

 • zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 48.040 zł w związku z pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie ekopracowni w I LO w Radomsku;
 • zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 11.180 zł w związku z pozyskaniem dotacji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID na prowadzenie miejsca kwarantanny zbiorowej;
 • przesunięcia w planie wydatków kwoty 70.000 zł z rezerwy na pokrycie zwiększonych kosztów zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Radomsko.

Budżet 2021 r. po zmianach:

 • dochody – 133.750.561 zł,
 • wydatki – 141.764.97936 zł,
 • deficyt – 8.014.418 zł,
 • spłaty kredytów – 2.050.000 zł,
 • nadwyżka budżetowa 4.074.774 zł,
 • wolne środki – 3.989.643 zł,
 • spłaty pożyczek – 2.000.000 zł.

Zaopiniowano także projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2022-2029 (wraz ze zmianami), a także projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.

Budżet uzupełniony został o kwotę 500 000 zł na przebudowę ul. Szkolnej w Borzykowej, 255.000 zł na zabezpieczenie wkładu wł. na modernizację łazienek w SOSW w Radomsku oraz dodatkową kwotę 2.710 zł na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 3923E w Zapolicach.

Kształt budżetu powiatu na rok 2022:

 • dochody – 125.999.093 zł,
 • wydatki – 124.949.093 zł,
 • nadwyżka – 1.050.000 zł,
 • spłaty kredytów – 2.050.000 zł,
 • spłaty pożyczek – 1.000.000 zł.

Radni zaakceptowali również projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu oraz określenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.


Czytaj też: ZUS: Od 1 kwietnia można wnioskować o “żłobkowe”

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
Polonaisse

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD