Luxbud

Zmiany w budżecie powiatu radomszczańskiego. Radni obradowali zdalnie

Polonaisse

Zmiany w budżecie powiatu to główny temat Komisji Budżetowej Rady Powiatu Radomszczańskiego, która obradowała dzisiaj zdalnie. – Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020 oraz projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2019-2029. Oto kształt budżetu po zmianach, w których uwzględniono m. in. rozdysponowanie nadwyżki budżetowej z 2019 r.: Dochody: 121.378.470,71 zł, Wydatki: 122.702.602, 04 zł, Deficyt: 1.324.131,33 zł, Wolne środki za rok 2019: 2.974.131,33 zł, Spłaty kredytów i pożyczek: 1.650.000 zł W budżecie powiatu dochody zwiększają się o 1.354.903,7 1 zł, wydatki – o 4.329.035,04 zł, przychody – o 2.974.131,33 zł – mówi Wioletta Bąk -Kempa, rzecznik Starostwa Powiatowego.

Zmiany dotyczą m. in.

– zmniejszenia planu dochodów o kwotę 153.745 zł w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów o ustaleniu wysokości udziałów PIT i subwencji na rok 2020. Przyznane środki są mniejsze od wstępnie planowanych – udział PIT o 8.939 zł , a planowana subwencja oświatowa – o 144.806 zł

– zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 24.000 zł w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Pracy o ustaleniu kwoty środków na rok 2020 na finansowanie wynagrodzeń pracowników PUP

– przesunięcia w planie wydatków kwoty 20.000 zł na zabezpieczenie potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania zasobu nieruchomości powiatu

– zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 17.046 zł w związku z pozyskaniem środków na obsługę projektu PFRON „Aktywny samorząd”

– zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł na udzielenie wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku na zakup samochodu operacyjnego oraz o kwotę 47.500 zł na udzielenie dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku na zakup samochodu nieoznakowanego

– zwiększenia o kwotę 30.000 zł planu wydatków dla zadania „Modernizacja instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w budynku SOSW w Radomsku” (realizacja w latach 2020-2021, łączny koszt 1.030.000 zł)

– zwiększenia rezerwy celowej inwestycyjnej na drogi publiczne powiatowe o kwotę 40.000

– zwiększenia planu wydatków Placówki Oświatowo Wychowawczej Kamil w Strzałkowie o kwotę 95.383 zł

– zwiększenia planu wydatków o kwotę 300.000 zł na wypłatę świadczeń dla wychowanków rodzin zastępczych i umieszczanie wychowanków w innych powiatach

– zwiększenia planu wydatków SOSW w Radomsku o kwotę 25.116,21 zł w ramach projektu „Rehabilitacja 25+”, zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na to zadanie o kwotę 157.499 zł (środki wpłynęły w 2019 r.)

– zwiększenia wydatków o kwotę 28.784,92 zł w ramach projektu „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z województwa łódzkiego” w związku z niepełnym wykorzystaniem środków w roku 2019 oraz koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę projektu (zadanie realizowane w latach 2017-2023, wartość ogółem – 2.289.539 zł)

– zwiększenia dochodów i wydatków DPS w Radziechowicach i DPS w Radomsku w związku m. in. z przeszacowaniem planu dochodów z odpłatności pensjonariuszy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i bieżące potrzeby placówki

– zwiększenia planu wydatków o kwotę 387.292,94 zł celem uzupełnienia środków rezerwy budżetowych (kryzysowej oraz ogólnej), które zostały wykorzystane na działania związane z zapobieganiem COVID 19

(Źródło:powiat radomszczański)

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
Polonaisse

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD