Luxbud

Zmiany w budżecie powiatu

Polonaisse

Komisja Budżetowa Rady Powiatu Radomszczańskiego, która obradowała zdalnie we wtorek, 18 maja 2021, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021.

Wśród proponowanych zmian znalazły się m. in.:

  • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.371.354 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację następujących projektów:

– przebudowa drogi powiatowej ul. Ks. Kościowa w Radomsku – 500.000 zł (FIL) i 3.242.038 zł (RFRD)
– remont drogi powiatowej w m. Pytowice – 629.316 zł.

  • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł w związku z otrzymaniem przez SOSW w Radomsku darowizny z Fundacji Przyjazna Planeta na zakup 2 laptopów (pomoce dydaktyczne)
  • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 15.620 zł w związku z otrzymaniem większych niż wstępnie szacowano środków na finansowanie zada ń PFRON, a tym samym zwiększeniem środków dla powiatu na obsługę tego zadania.
  • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 78.769,99 w związku z otrzymaniem dofinansowania z PFRON na modernizację części łazienek w DPS w Radomsku.
  • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 450.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu CKZ w ZSDiOŚ w Radomsku „Drzewniak stawia na rozwój”. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022. Wartość całkowita 568.228,14 71.
  • przesunięcie z rezerwy kwoty 35.000 zł na finansowanie wydatków w ramach projektu „Mobilność poszerza horyzonty” w związku z koniecznością pokrycia różnic kursowych oraz kosztów testów na COVID-19 dla uczestników projektu wyjeżdżających do Hiszpanii.

Plan po zmianie wynosi:

Dochody: 128.776.000,67 zł

Wydatki: 133.610.761,85 zł

Deficyt: 4.84.761,18 zł

Spłaty kredytów: 2.050.000,00 zł

Nadwyżka budżetowa: 4.074.774,69 zł

Wolne środki: 2.809.986,49 zł


Czytaj też: Seniorze nie daj się oszukać. Policja przestrzega i apeluje o ostrożność

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
Polonaisse

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD