Zmiany w powiatowym budżecie

Reklama

Radni komisji budżetowej przyjęli informację zarządu powiatu z przebiegu wykonania budżetu powiatu radomszczańskiego za 6 miesięcy 2023 roku. Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki zrealizowane zostały w 51,7 proc., dochody – w 61,67 proc. Radni wyrazili w tej sprawie pozytywną opinię.


Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał: w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2023-2034. Oto niektóre z proponowanych zmian:

– zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 115.254 zł w związku z otrzymaniem środków PFRON na V edycję projektu Rehabilitacja 25+ Wniosek SOS-W w Radomsku (wartość całk. 390.000 zł, w 2023 – 115.254 zł , w 2024 – 274.746 zł);

– w związku z szacowanymi mniejszymi niż wstępnie planowano wpływami za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnioskuje się o zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 900.000 zł;

– w związku z otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.648.843 zł , wydatków o kwotę 648.843 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 7.000.000 zł, uzupełnione środki rezerw budżetowych, pozwolą na uzupełnienie planu wydatków w podległych placówkach pozaoświatowych (koszty zakupu energii oraz konieczne wydatki).

– zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 130.448 zł w związku z zwiększeniem subwencji oświatowej na wyższe koszty odpisu socjalnego dla nauczycieli;

– przesunięcie w planie wydatków kwoty 1.100.000 zł jako rezerwy celem późniejszego uzupełnienia planów podległych placówek oświatowo-wychowawczych.

– wprowadzenie do planu przedsięwzięć wieloletnich dwóch zadań dofinansowanych w ramach środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: remontu kościoła pw. NP NMP w Żytnie (wartość: 620.000 zł), remont i rekonstrukcja zabytkowej bramy cmentarza parafialnego w Pławnie, gmina Gidie (wartość ogółem: 211.966 zł);

– zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 304.480 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej Gminy Żytno na remont dróg powiatowych nr 3923E, 3907E i 3934E oraz o kwotę 450.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Miasta Radomsko na przebudowę ul. Piastowskiej w Radomsku;

– zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.691 zł w związku z pozyskaniem dochodów ze sprzedaży potraw i działań informacyjno-promocyjnych podczas wydarzenia Era Travel, Era Smaku.

Budżet po zmianach: dochody – 183.285.346 zł, wydatki – 199.643.195 zł, deficyt – 16.357.849 zł, spłaty – 2.050.000 zł, wolne środki – 11.407.849 zł, kredyt – 7.000.000 zł.


Czytaj też: Trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD