Reklama
APLIKACJAZ ŻYCIA MIASTA I POWIATU

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

Podczas sesji absolutoryjnej radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym powiatu radomszczańskiego, wraz z wykonaniem budżetu w 2019r.

– Jako radni PiS nie możemy głosować za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu. Nie jesteśmy opozycją radykalną, lecz merytoryczną. Chcemy dać szansę Zarządowi Powiatu, dlatego wstrzymamy się od głosu -mówił Szymon Zyberyng.

– W 2019 otworzono pierwszą placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Kamil”. Za to bardzo dziękuje zarządowi. To była bardzo odważna decyzja. Myślę, że nie jest to ostatnia placówka, przed nami decyzje o otwarciu kolejnych placówek – mówił Arkadiusz Ciach.

– Rok 2019 ze względu na reformę oświaty był bardzo trudny dla finansów powiatu. W tym miejscu jako przewodniczący komisji oświaty chce podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do wprowadzenia tej reformy – mówił radny Janusz Czapla

– Jeżeli uwzględni się dwie inwestycje, na które powiat ma zabezpieczone środki, to wykonanie zadań inwestycyjnych z 62,5% wzrasta do 91%. Zatrzymanie tych pieniędzy stanowiło zabezpieczenie na potencjalny wydatek powiatu – tłumaczył skarbnik Jan Gustalik.

Budżet w trakcie roku ulegał zmianom – z pozytywnym skutkiem dla mieszkańców. Prognozowane dochody Powiatu Radomszczańskiego zostały wykonane w kwocie 119 mln 825 tys. zł (101,2 proc. planu ustalonego przez Radę). Są o ponad 14 mln zł wyższe niż planowano w pierwotnej wersji budżetu (105 mln 614 tys. zł).

Wydatki – zrealizowane w kwocie 117 mln 685 tys. zł (90 proc. ustalonego planu) – są wyższe od pierwotnej wersji o prawie 14 mln zł.

Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2 mln 141 tys. zł  zamiast planowanego deficytu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 116 mln 047 tys. zł  (10 1,25 proc. planu), a wydatki bieżące 107 mln 954 tys. zł  (93,54 proc. planu).

Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 3 mln 779 tys. zł  (99,35 proc. planu), zaś wydatki majątkowe (inwestycje) w wysokości 9 mln 730 zł  (62,85 proc. planu).

Na  koniec okresu sprawozdawczego Powiat Radomszczański nie posiada zobowiązań  wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 13.863.972 zł (w tym kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w wydatkach oświatowych – 4.000.000 zł).

Na utrzymanie i modernizację dróg powiatowych wydano w sumie 11 mln 092 tys. zł, w tym na: remonty – 2 mln 118 tys. zł, oznakowanie poziome i pionowe – 189 tys. zł, letnie i zimowe utrzymanie dróg – 1 mln 232 tys. zł. zakup materiałów brukowych do budowy chodników – 199 tys. zł.

Po dyskusji radni udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi
Pokaż więcej
Reklama

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Close
Close
Puls Radomska

FREE
WIDOK