Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w ośrodkach KRUS

Reklama

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z terenów wiejskich.


W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieci z województwa łódzkiego mogą wyjechać na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS:

  • w Horyńcu Zdroju – w terminie od 26 czerwca do 16 lipca 2022 r. (dzieci z chorobami układu ruchu i wad postawy),
  • w Iwoniczu Zdroju – w terminie od 14 lipca do 3 sierpnia 2022 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego).

Z oferty mogą skorzystać dzieci:

  • w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 2007–2015) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu,
  • których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok,
  • samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie jest to warunek konieczny do uczestnictwa w turnusie.

W ramach wyjazdu oferowany jest bezpłatny transport na turnus, pełne wyżywienie, komplet zabiegów rehabilitacyjnych oraz profesjonalna opieka wykwalifikowanej kadry.

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza wraz z załącznikami, rodzice dziecka powinni złożyć do KRUS do końca maja 2022 r.

Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Szczegółowe informacje pod numerami tel.: (42) 665 07 29, (44) 725 64 25 i (43) 824 15 43.


Czytaj też: W MDK w Radomsku wystąpi kabaret Czesuaf z nowym programem “Skandal”

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD