Budżet powiatu radomszczańskiego na 2024 rok uchwalony

Reklama

Budżet powiatu na 2024 rok to jedna z ważniejszych decyzji dla powiatowego samorządu. Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwaliła go w środę 20 grudnia.


Dochody budżetu mają wynieść 187.950.497 zł, wydatki 190.043.997 zł.

W głosowaniu nad uchwalą budżetową na 2024 rok wzięło udział 20 radnych. 18 z nich było “za” przedstawionym projektem, “przeciw” głosowało 2 radnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

W kwocie 190.043.997 zł przeznaczonej na wydatki, wyodrębniono wydatki bieżące w wysokości 162.562.740 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27.481.256 zł.

W planie zadań inwestycyjnych na 2024 r. ujęte zostały m.in. kwoty na:

  • przebudowę dróg – 24,7 mln zł,
  • inwestycje w oświatę – 430 tys. zł,
  • dostosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych i zakup busów do przewozu osób niepełnosprawnych – 561.902 zł,
  • inwestycje proekologiczne – 440 tys. zł,
  • renowację zabytków – 832 tys. zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.093.500 zł. Deficyt ten zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

W budżecie stworzono rezerwy w łącznej wysokości 8,7 mln zł, z czego: rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące (920 tys. zł), rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące (7,3 mln zł), rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dot. dróg powiatowych – 500.000 zł.

W przyjętej wersji budżetu wpisane zostały podstawowe inwestycje, które ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2024 – 2034, to m. in. przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3923E, 3934E, 3931E, 3928E, 3935E, mostu we wsi Czechowiec, zakończenie remontu ul. Piłsudskiego w Radomsku.


Czytaj też: Uchwalono budżet miasta Radomska na 2024 rok. Jakie inwestycje zaplanowano?

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD