NASZ CEL TO SPRAWNY SAMORZĄD [ROZMOWA]

Reklama

W ostatnim czasie dużo mówiło się o tym co dzieje się w radomszczańskich strukturach Platformy Obywatelskiej. Cofnięta została rekomendacja PO wicestaroście Robertowi Zakrzewskiemu. Podejmowano próby zmierzające do wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zarządu Powiatu Radomszczańskiego. Jak ostatnie wydarzenia komentuje Jakub Jędrzejczak, radny powiatowy, a zarazem aktywny członek Platformy Obywatelskiej,  o którym mówiło się, że ma zająć miejsce wicestarosty Roberta Zakrzewskiego?

Monika Bednarczyk-Bojdo: W ostatnich miesiącach Platforma Obywatelska podjęła próbę zmian w Zarządzie Powiatu Radomszczańskiego. Miał Pan zastąpić Roberta  Zakrzewskiego na stanowisku wicestarosty. Opłacało się to Wam ?

Jakub Jędrzejczak: To nie kwestia opłacalności, a raczej odpowiedzialności. Platforma Obywatelska jest poważną partią polityczną, drugim co do wielkości ugrupowaniem w Sejmie, istotną siłą polityczną w Europarlamencie. Nie jesteśmy koterią działającą tylko w celu przejęcia władzy i obsadzenia stanowisk swoimi ludźmi. Chcemy zmieniać Polskę mając za wzór inne nowoczesne państwa europejskie. Do tego potrzeba zmian również  na szczeblu samorządu lokalnego. W Radomsku również czujemy dużą odpowiedzialność za jakość pracy naszych przedstawicieli w samorządzie. Błędy i zaniechania pojedynczych osób obciążają wszystkich kandydujących z naszych list.

W Radomsku i powiecie radomszczańskim wszyscy wspólnie pracujemy na wizerunek Platformy Obywatelskiej. I to z tych działań lub ich braku rozliczani jesteśmy przez mieszkańców każdego dnia, a w sposób szczególny w dniu wyborów, przy urnach do głosowania. Dlatego rzetelną odpowiedź na Pani pytanie będę mógł udzielić po najbliższych wyborach samorządowych. Wtedy dopiero będzie można mówić czy PO zanotowała sukces czy porażkę.

Oceniając z tej perspektywy ostatnie wybory samorządowe w Radomsku widać, że osoby kandydujące z jednomandatowych okręgów wyborczych z rekomendacją PO świetnie zdały ten egzamin – uzyskaliśmy dziewięć mandatów. Niestety w wyborach do samorządu powiatowego zanotowaliśmy znacznie słabszy wynik – tracąc dwa z pięciu dotąd posiadanych mandatów.

To może należało poprawić pracę Waszych ludzi, a nie usuwać ich z zajmowanych stanowisk?

Problem polegał na tym, że osoby rekomendowane przez PO na zajmowane stanowiska w pewnym momencie przestały realizować program własnej partii, cele oraz działania wypracowane i rekomendowane przez członków i sympatyków PO zarówno w mieście, jak i w powiecie.

Co się Wam przestało podobać w dotychczasowej pracy Zarządu Powiatu Radomszczańskiego?

Niestety nie jest to tylko nasza subiektywna opinia. O marazmie, zaniechaniach i braku działań mówi głośno coraz więcej mieszkańców powiatu. Nasz cel to sprawny samorząd. Dziś problemów do rozwiązania jest wiele i leżą one w różnych obszarach – edukacji, służbie zdrowia, stanie dróg, itp. Ale też coraz częściej słychać krytyczne uwagi na temat organizacji pracy, braku zaangażowania w rozwiązywanie problemów, uzależnienie od osoby starosty, a także brak zrozumienia i wsparcia dla działań prowadzonych przez radnych. W poprzedniej kadencji Zarząd Powiatu wykonał dwa duże zadania: przeniósł szpital powiatowy do nowego  obiektu konsolidując usługi medyczne w jednym miejscu, rozszerzając i podnosząc poziom świadczonych usług oraz doprowadził do wybudowania Powiatowej Hali Sportowej.

Ta kadencja przebiega natomiast bez wyrazu, bez ambitnego celu, bez wizji. Dodatkowo przy szczupłych finansach powiatowych Zarząd realizuje inwestycje tylko z środków własnych. W roku 2016 ilość pozyskanych środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej to zero złotych. To jest stracony czas i marnowanie szansy na rozwój powiatu. Uznaliśmy, że czas na zmiany i konstruktywną, rzetelną pracę –  jej gwarancją miały być między innymi zmiany personalne w składzie Zarządu Powiatu. Niestety, rekomendowani przez nas członkowie Zarządu oraz dotychczasowi koalicjanci zablokowali możliwość przeprowadzenia tych zmian. W konsekwencji braku współpracy podjęliśmy decyzję o wyjściu z koalicji.

Na ostatniej sesji starosta Andrzej Plutecki stwierdził,  że „kabelki Panu się w głowie pozmieniały, bo dziś się Panu wiele rzeczy nie podoba a wcześniej tak nie było”. Jak Jakub Jędrzejczak widzi swoją przyszłość w Radzie Powiatu?

Zaręczam Pani, że niezadowolenie, negatywne emocje i podobne do mojego głosy krytyczne wśród koalicjantów są równie częste, ale nie wychodzą one do opinii publicznej. Lojalność koalicyjna i kultura polityczna wymaga, by radni koalicji tego typu dyskusje i spory toczyli w zaciszu gabinetów. Gdy różnice są fundamentalne brak porozumienia kończy się przejściem do opozycji. Tak też było w moim przypadku. Jako radny opozycyjny mogę głośno i otwarcie mówić o tym, co jest do poprawy. Mam również możliwość proponowania działań naprawczych.

Co jest dziś najbardziej różniącą Was sprawą, która doprowadza do ostrych spięć tak jak na ostatniej sesji?

Prawem większości rządzącej jest podejmować decyzje wedle własnego uznania. Problem leży jednak w nieodpowiedzialnym stylu zarządzania. W swoich decyzjach i organizacji pracy Zarząd Powiatu lekceważy głos opozycji, a przecież nasz mandat radnego ma taką samą moc. Zwoływane są sesje nadzwyczajne bez żadnego logicznego uzasadnienia. Odbiera to możliwość sprawowania funkcji kontrolnej przez radnych opozycji, którzy w trakcie sesji zwołanej w zwykłym trybie mają prawo do oceny pracy Zarządu. Jeśli przyczyny zwołania takiej sesji byłyby tylko merytoryczne to Zarząd umieściłby w porządku obrad takie punkty jak „sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego, „interpelacje i zapytania radnych”, „wnioski i oświadczenia radnych”. Nadużywanie trybu nadzwyczajnego zwoływania sesji odbiera radnym prawo do właściwego wypełniania mandatu radnego. Skraca się świadomie czas potrzebny na właściwe przygotowanie sesji, przez co  merytoryczne komisje nie omawiają wnikliwie tematów i nie są w stanie wypracować swoich stanowisk, a radni nie mają możliwości zapoznać się z materiałami, w sprawie których mają głosować. Sesja tak zwołana jest przerywana chwilę po jej rozpoczęciu, bo komisje nie opiniowały przygotowanych na sesję materiałów. To jest jakiś organizacyjny koszmar. A przecież osoby z tak „swobodnym” podejściem do własnych obowiązków decydują o realizacji stumilionowego budżetu!

Na ostatniej sesji starosta Plutecki ocenił Pana działania mówiąc, że prowadzi Pan już kampanię wyborczą. Czy potwierdza Pan, że będzie kandydatem PO w wyborach na urząd prezydenta miasta Radomska?

Po pierwsze, to proszę zapytać starostę Pluteckiego, czy zna kodeks wyborczy. Moim zdaniem albo nie zna, albo świadomie wprowadza opinię publiczną w błąd. W rozdziale 12 wymienionej ustawy opisane jest czym jest kampania, czym agitacja wyborcza i jakie formy przyjmuje. Nie jest nią na pewno krytyka działań Zarządu.

Po drugie, Platforma Obywatelska w powiecie radomszczańskim jeszcze nie podjęła takiej decyzji. Deklarowałem wielokrotnie i powtórzę to ponownie, że moje postępowanie jest przejawem woli większości, która podejmuje decyzje w PO. Natomiast pojawiająca się ostatnio informacja, że pomysł zmian w Zarządzie Powiatu to spełnienie moich osobistych ambicji lub też brak perspektyw na dalszą pracę w PGK Sp. z o.o. jest niezgodne z prawdą. Moi współpracownicy wiedzą, że cenię sobie pracę zespołową, a interes wspólny przedkładam nad interes osobisty.

Podsumowując, czy w zaistniałej sytuacji widzi Pan jeszcze szansę na porozumienie Platformy Obywatelskiej z wicestarostą Robertem Zakrzewskim?

Rozmowy trwały tak długo, że wszelkie drogi do porozumienia zostały już wyczerpane. Robert Zakrzewski w Zarządzie Powiatu Radomszczańskiego nie reprezentuje już Platformy Obywatelskiej tylko siebie i realizuje swoje indywidualne cele. W konsekwencji podjętej decyzji Robert Zakrzewski zostanie usunięty z Platformy Obywatelskiej i nie będzie już mógł kandydować z naszych list wyborczych w kolejnych wyborach.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD