Czy w radomszczańskich szkołach średnich jest bezpiecznie? Radni podsumowali I półrocze roku szkolnego

Reklama

Wydatki powiatowej oświaty i stan bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych to główne zagadnienia, jakie były poruszane 24 marca podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Radomszczańskiego.


Radni zapoznali się z informacją na temat stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Powiat oraz na temat działań profilaktycznych prowadzonych w celu wyeliminowania patologicznych zachowań uczniów. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/22 na terenie powiatowych szkół odnotowano: 3 bójki, 1 wymuszenie rozbójnicze, 1 kradzież, 2 agresywne zachowania względem nauczycieli i 2 przypadki cyberprzemocy. 15 uczniów przyłapano na przebywaniu w szkole pod wpływem alkoholu.

Ponadto wiadomo także o innych incydentach mających miejsce poza terenami szkół (1 bójka, 2 kradzieże, 5 przypadków przebywania pod wpływem alkoholu, 6 innych wykroczeń). Odnotowano także 7 prób samobójczych.

Jak stwierdzono w raporcie, w szkołach i placówkach, dla których Powiat Radomszczański jest organem prowadzącym, przestrzegane są przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny oraz kodeksu pracy. Respektowane są obostrzenia i rygory sanitarne związane ze stanem epidemii i przeciwdziałaniem transmisji wirusa Sars – CoV – 2.

Przedmiotem obrad było także sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku z realizacji wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Radomszczańskim a gminą Radomska (w roku ubiegłym powiat przekazał miastu na ten cel kwotę 60.000 zł), informacja na temat płatnych zastępstw doraźnych kadry kierowniczej szkół i placówek za I półrocze roku szkolnego 2021/22 oraz analiza wykonania budżetu za 2021 rok przez powiatowe szkoły i placówki oświatowe.

Wśród wydatków poczynionych na działanie powiatowych jednostek edukacyjnych istotną pozycję zajmują wynagrodzenia (wraz z pochodnymi, ale bez tzw. trzynastek) – 44 128 578 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia jednostek wydano – 347 300 zł, na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 48 938 zł, na zakup energii elektrycznej – 1 697 546 zł, a na remonty placówek – 100 960 zł. Subwencja oświatowa przyznawana powiatowi z budżetu centralnego nie pokrywa wszystkich niezbędnych wydatków.


Czytaj też: Zaproszenie na spektakl do MDK z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD