Luxbud

Dobiega końca remont ulicy Stolarzy

Polonaisse

Dobiega końca rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku. Przedsięwzięcie umożliwi dostęp do nowych terenów inwestorom oraz poprawi układ komunikacyjny na terenie strefy inwestycyjnej.


Powstał nowy 400-metrowy odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Przedsiębiorców do granicy działki nr 158 obręb 36 w Radomsku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Przedsięwzięcie obejmowało budowę jezdni, placu do zawracania, chodnika, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, korektę wysokościową warstwy ścieralnej fragmentu istniejącej jezdni oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi poprzez założenie rur ochronnych (dot. sieci wodociągowej i sieci elektroenergetycznej). W ramach projektu rozbudowano także sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Obecnie do wykonania pozostało oznakowanie poziome i pionowe oraz prace porządkowe.

Rozbudowę wykonuje firma „POZIOM”, za blisko 1.750.000,00 zł. Na jej realizację Miasto Radomsko pozyskało dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.


Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
Polonaisse

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD