Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Polonaisse

Prezydent Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2022. Termin składania ofert upływa dnia 31 stycznia br.


Zgodnie z treścią zawartą w ogłoszeniu o konkursie w bieżącym roku na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych Urząd Miasta przeznacz kwotę 120.000,00 zł ujętą w uchwale budżetowej Miasta Radomska na rok 2022.

Dofinansowanie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie, a rodzaj planowanych do realizacji zadań mieści się w poniższym zakresie:

  1. Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej) planowane środki finansowe: 40.000,00 zł,

  2. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym planowane środki finansowe: 50.000,00 zł,

  3. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym – planowane środki finansowe: 19.000,00 zł,

  4. Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów planowane środki finansowe: 5.000,00 zł,

  5. Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska – planowane środki finansowe: 6.000,00 zł.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 7/2022 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 10 stycznia 2022 r. Treść zarządzenia została zamieszczona w tym miejscu.

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl


Czytaj też: Zbiórka zużytego elektrosprzętu w gminie Gomunice

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD