Matura 2024. Abiturienci przystąpili do egzaminów. Harmonogram egzaminów

Reklama

Matury 2024 wystartowały! Uczniowie ostatnich klas szkół średnich tuż po majówce przystąpili do egzaminów. Tradycyjnie rozpoczęto od języka polskiego na poziomie podstawowym. W kolejnym dniu zmierzyli się z królową nauk, czyli matematyką.


W tym roku do egzaminów maturalnych przystąpiło około 263 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Natomiast ze wszystkich szkół średnich w powiecie radomszczańskim przystąpiło 647 uczniów. Abiturienci będą zdawać egzamin w Formule 2023 oraz w Formule 2015. Tak, jak w latach poprzednich, matury rozpoczęły się egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym 7 maja.

W Formule 2023 pytania odnosiły się m.in. do tekstów “Zarządzanie czasem” Richarda Luecke czy “Masz wrażenie, że czas płynie za szybko?” Hanny Gadomskiej. W drugiej części pytania sprawdzały rozumienie m.in. “Mitologii” Jana Parandowskiego, “Pieśni o Rolandzie”, czy też “Trenu X” Jana Kochanowskiego. Pojawił się także fragment “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, “Potopu” Henryka Sienkiewicza”, “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego oraz plakat do przedstawienia “Kordiana” według Juliusza Słowackiego. Drugi arkusz, stanowiący trzecią część matury, obejmował napisanie wypracowania. Do wyboru były dwa tematy: Bunt i jego konsekwencje dla człowieka oraz Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka? W obu przypadkach należało odwołać się do lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego lub wybranych kontekstów.

Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzaminy maturalne potrwają od 7 do 25 maja, w tym:

 • część pisemna – od 7 do 24 maja,
 • część ustna – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Maturzyści obowiązkowo muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, a także do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Maksymalnie zdecydować się mogą na sześć egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie. Obowiązkowe są również dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego.

W 2024 r. absolwenci wszystkich typów szkół nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Ogółem przeprowadzonych zostanie ok. 556 885 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 405 725 egzaminów w części pisemnej.

Harmonogram egzaminów maturalnych:

 • 7 maja: – godz. 9:00 jęz. polski (poziom podstawowy)
 • 8 maja: – godz. 9:00 matematyka (poziom podstawowy) – godz. 14:00 jęz. kaszubski, łemkowski i łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)
 • 9 maja: – godz. 9:00 jęz. angielski (poziom podstawowy) – godz. 14:00 jęz. francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (poziom podstawowy)
 • 10 maja: – godz. 9:00 wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) – godz. 14:00 jęz. niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 13 maja: – godz. 9:00 jęz. angielski (poziom rozszerzony) – godz. 14:00 filozofia (poziom rozszerzony)
 • 14 maja: – godz. 9:00 biologia (poziom rozszerzony) – godz. 14:00 jęz. rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 15 maja: – godz. 9:00 matematyka (poziom rozszerzony) – godz. 14:00 jęz. francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 16 maja: – godz. 9:00 chemia (poziom rozszerzony) – godz. 14:00 historia muzyki (poziom rozszerzony)
 • 17 maja: – godz. 9:00 geografia (poziom rozszerzony) – godz. 14:00 jęz. mniejszości narodowych (poziom podstawowy)
 • 20 maja: – godz. 9:00 jęz. polski (poziom rozszerzony) – godz. 14:00 jęz. mniejszości (poziom rozszerzony)
 • 21 maja: – godz. 9:00 historia (poziom rozszerzony) – godz. 14:00 jęz. hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 22 maja: – godz. 9:00 informatyka (poziom rozszerzony) – godz. 14:00 historia sztuki (poziom rozszerzony)
 • 23 maja: – godz. 9:00 fizyka (poziom rozszerzony) – godz. 14:00 jęz. włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 24 maja: – godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy) – godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony) – godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony) – godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony) – godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony) – godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

Dwie formuły egzaminu maturalnego w 2024 r.

W tym roku matury będą przeprowadzane w dwóch formułach. Zdecydowana większość maturzystów przystąpi do matury w Formule 2023, są to absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, absolwenci 5-letniego technikum, absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej. Natomiast absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpią do egzaminu w Formule 2015.

Żeby zdać maturę podstawową z języka polskiego, uczeń musi przekroczyć próg 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. W przypadku formuły 2015 do zdobycia jest 70 pkt, zaś w formule 2023 – 60 pkt.

Sprawdzanie prac i wyniki egzaminu maturalnego

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca 2024 r. Tego samego dnia (9 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.


Czytaj też: W Radomsku ma powstać filia uczelni wyższej. Jaki kierunek studiów zostanie utworzony?

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD