Z ŻYCIA MIASTAZ ŻYCIA MIASTA I POWIATU

NAJPIERW REMONT PRZYCHODNI. CO DALEJ? POKAŻE CZAS…

Niepokoje społeczne związane z informacjami, z których wynika, iż dojdzie do likwidacji przychodni przy ul. Przedborskiej w Radomsku skłoniły Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do wydania specjalnego oświadczenia. W pierwszych słowach pisma czytamy: „Zarząd Powiatu w chwili obecnej nie prowadzi działań, które mają na celu likwidację filii SP ZOZ „Pro Familia” przy ul. Przedborskiej. Podejmowane działania mają na celu dbanie (troskę) o bezpieczeństwo użytkowników oraz pracowników ośrodka – mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego”. Z cytowanego pisma wynika jednocześnie, iż w przyszłości zarząd nie wyklucza centralizacji jednostek powiatu i optymalizacji zajmowanej przez nie powierzchni…

Członkowie Zarządu Powiatu w osobach: wicestarosty Jakuba Jędrzejczaka, członka zarządu Ewy Gajzler i Fabiana Zagórowicza do, jak zauważyli, niepokojących sygnałów docierających do nich, a z których jasno wynika, iż przychodnia przy ulicy Przedborskiej zostanie zlikwidowana odnieśli się podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Wydali też stosowne oświadczenie. Poniżej jego treść.

Oświadczenie

„W odpowiedzi na sygnały pochodzące od zaniepokojonych mieszkańców oraz doniesienia medialne, w których mówi się wprost o ,,likwidacji przychodni przy ul. Przedborskiej” informujemy, że Zarząd Powiatu w obecnej chwili nie prowadzi działań, które mają na celu likwidację filii SP ZOZ ,,Pro Familia” przy ul. Przedborskiej.

Podejmowane działania mają na celu dbanie o bezpieczeństwo użytkowników oraz pracowników ośrodka – mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego. Wykonując zadania nałożone na właściciela lub zarządcę obiektów budowlanych przez ustawę prawo budowlane w opisanym wyżej budynku dokonywane są systematyczne przeglądy stanu technicznego, obejmujące zarówno budynek i jego konstrukcję, jak i otoczenie oraz wewnętrzne instalacje. Przeglądy dokonywane są przez osoby do tego uprawnione, a ich zadaniem jest wskazanie robót budowlanych koniecznych do wykonania celu: możliwości bezpiecznego użytkowania obiektu.

Dokonana w dniu 30. 05. 2018 r. okresowa kontrola stanu technicznego budynku SP ZOZ ,,Pro Familia” przy ul. Przedborskiej wskazała zakres robót remontowych w tym budynku. Instalacja elektryczna poddana została kontroli w dn. 9. 11. 2017 r. W wyniku tej kontroli stwierdzono, że obwody instalacji elektrycznej nie nadają się do dalszej eksploatacji i musi zostać dokonana ich wymiana. Rolą Zarządu Powiatu Radomszczańskiego jest dbanie o dobro mieszkańców, a szczególnie o ich bezpieczeństwo, dlatego należało podjąć decyzję w sprawie dokonania remontu pomieszczeń SP ZOZ. Ze względu na charakter i szeroki zakres prac rozważana jest konieczność wyłączenia tych pomieszczeń z użytkowania. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że konieczność przeprowadzenia remontu wymaga przeniesienia świadczonych usług do budynku przychodni przy ul. Armii Krajowej. Jednakże czynione są działania, aby zmiany nie wpłynęły negatywnie na poziom obsługi pacjentów. Z pewnością też zmiany nie spowodują redukcji zatrudnienia.

W chwili obecnej Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą do dyrektora SP ZOZ ,,Pro Familia” o przygotowanie materiału w zakresie możliwości dokonania zmian związanych z przeniesieniem pomieszczeń przychodni, zarówno w zakresie stanu lokalowego, jak i personelu, a także o kalkulację związanych z tym kosztów.

Dopiero w oparciu o szczegółową analizę, uwzględniając nie tylko obawy pacjentów i pracowników przychodni, ale przede wszystkim ich bezpieczeństwo, jak również możliwości finansowe Powiatu podjęta zostanie ostateczna decyzja o scaleniu lub rezygnacji ze scalania przychodni, o czym oczywiście poinformujemy mieszkańców.

Niezależnie od planów remontowych trwają prace związane z projektem centralizacji jednostek powiatu i optymalizacji zajmowanej przez nie powierzchni. Niewykluczone więc, że w przyszłości i PCPR i SP ZOZ będą mieścić się w jednej siedzibie, a nie jak to jest obecnie, w różnych punktach.”

Pokaż więcej
Jubiler Ako

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close
Puls Radomska

FREE
VIEW