NAKŁADY PONIESIONE NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO W KADENCJI 2014 – 2018

Reklama

Budowa Powiatowej Hali Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu (w latach 2014 – 2015) – 6 996 000 zł (w tym środki własne powiatu  – 4 654 900 zł)  

Wydatki na modernizację i utrzymanie dróg powiatowych

Rok 2015: 7 031 832 zł,

w tym: przebudowa drogi Radomsko – Krzętów, odcinek Orzechów – Łowicz, przebudowa mostów w miejscowości Przerąb i Przybyszów, przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku

Rok 2016: 11 807 585 zł

w tym: przebudowa drogi Radomsko – Krzętów, odcinek Orzechów – Hucisko Przybyszowskie (most), odcinek Borowiec – Krzętów, odcinek Hucisko Przybyszowskie – Kobiele Wielkie, rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Kozie Pole, przebudowa ul. Jagiellońskiej w Radomsku

Rok 2017: 15 968 062 zł

w tym: przebudowa drogi w miejscowości Wola Malowana, przebudowa dwóch mostów w miejscowości Gosławice, przebudowa drogi Radomsko – Sulmierzyce na odcinku Kolonia Lgota – Krzywanice oraz w miejscowości Krzywanice, wykonanie systemu odwodnienia skrzyżowania ulic Piastowska/Leszka Czarnego w Radomsku                                                  

Rok 2018: plan – 10 411 100 zł                                               

w tym: przebudowa ul. Broniewskiego w miejscowości Strzałków oraz drogi Przedbórz – Piskorzeniec, przebudowa drogi Gałkowice Stare – granice powiatu oraz drogi Kodrąb – Lipowczyce, przebudowa drogi i mostu w miejscowości Zalesiczki, przebudowa drogi Masłowice – Przerąb, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w Radomsku.

Nakłady na poprawę infrastruktury w Ochronie Zdrowia

Zakupy sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku w celu poszerzenia katalogu usług medycznych – wartość projektu 8 437 318 (dofinansowanie z RPO WŁ 6 243 615 zł)

Nakłady na remonty, modernizację i wyposażenie SP ZOZ Pro Familia (w tym remont wejścia do przychodni) 355 442 zł

Nakłady na Pomoc Społeczną

Zakup wyposażenia świetlicy i stanowiska psychologa oraz koordynatorów rodzinnej pieczy oraz m. in. oprogramowania informatycznego dla siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 242 648  zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach –  1 342 216 zł, (m. in. adaptacja pomieszczeń po byłej pralni, zakup auta do przewozu osób niepełnosprawnych, modernizacja instalacji przeciwpożarowej, wymiana okien, kotłów Centralnego Ogrzewania oraz kuchennych.

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Radomsku, m. in. wymiana posadzek i podłóg, montaż urządzeń sanitarnych –  324 520 zł

Inwestycje w budynki oświatowe

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych – 415 132 zł

Remont pomieszczenia w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku – 47 000 zł

Przebudowa fragmentu budynku technicznego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku – 147 490 zł 

Utworzenie ekopracowni w: Zespole Szkół Drzewnych i Ochr Środowiska, I LO, II LO  i Zespole Szkół Ekonom. – w sumie 168 741 zł

Kompleksowy remont instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska – 586 000 zł.

Prace mykologiczne (odgrzybianie i przepony) w piwnicach budynku ZPO-W w Radomsku (2017 r. I etap 118 334 zł, 2016 r. II etap – 493 000 zł)

Inwestycje związane z ochroną środowiska

Wykonywanie tzw. uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – ponad 370 000 zł

Dotacja dla miasta Radomska na zakup kompaktora dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Jadwinówce – 500 000 zł

Dotacje dla gmin Powiatu Radomszczańskiego na zakup agregatów prądotwórczych niezbędnych w razie np. klęsk żywiołowych – 514 077 zł

Doposażenie służb ratowniczych działających na terenie powiatu

Dofinansowanie na zakup samochodu służbowego dla KPP w Radomsku – 6 166 zł

Zakup urządzenia Tester III  i Modułu SWD-ST dla KP PS P w Radomsku 32 157 zł

Zakup osprzętu do defibrylatora klinicznego dla OSP w Przedborzu – 2 000 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPP Straży Pożarnej w Radomsku – 30 000 zł

Dofinansowanie zakupu drukarek i kserokopiarek dla KPP w Radomsku – 3 000 zł

Dofinansowanie zakupu i montażu klimatyzacji w KPP w Radomsku 6 900 zł

Wsparcie finansowe na zakup tzw. skarbczyków do przechowywania broni palnej przez funkcjonariuszy policji –  25 000 zł.

Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb KPP w Radomsku – 35 000 zł

Dofinansowanie na zakup samochodu do przewozu osób dla KPP Straży Pożarnej w Radomsku – 60 000 zł

Dotacja dla gminy Radomsko na zakup samochodu technicznego dla OSP Radomsko – 76 000 zł

Pomoc finansowa dla terenów zniszczonych przez nawałnice w 2017 r.: 20 000 zł dla Powiatu Chojnickiego i 20 000 zł dla Powiatu Tucholskiego na odbudowę zniszczonych dróg.

Uruchomienie tzw. geoportalu, czyli strony internetowej do przeglądu danych przestrzennych – 35 055 zł

Cyfryzacja baz danych geodezyjnych, w tym tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków – 4 350 445 zł (dofinansowanie z UE, wkład własny – 1 325 752 zł)

Prace konserwatorskie przy zabytkowej kapliczce z rzeźbą św. Jana Nepomucena miejscowości Przerąb gmina Masłowice – 26 622 zł

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD