NFZ podsumował realizację programu KOS-Zawał

Reklama

Specjaliści z Narodowego Funduszu Zdrowia przeanalizowali dane z realizacji Programu Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po zawale serca (KOS-Zawał), od października 2017 do grudnia 2022 r.


Nowy raport NFZ o KOS-Zawał

Program zmniejszył ryzyko zgonu. Pacjent, który znalazł się w programie, oprócz leczenia ostrej fazy zawału, otrzymywał również m.in. rehabilitację i opiekę w poradni specjalistycznej. Od października 2017 do grudnia 2022 r. z programu w całej Polsce skorzystało 68 tys. pacjentów. W Łódzkiem skorzystało 5 tys. pacjentów po zawale.  Refundacja świadczeń z NFZ wyniosła 1,25 mld zł.

Co to jest KOS-Zawał?

KOS-Zawał to program kompleksowej specjalistycznej opieki dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Został uruchomiony w październiku 2017 r. Finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia.

Program zapewnia pacjentom:

  • diagnozę,
  • leczenie ostrej fazy zawału,
  • wizytę kontrolną w ciągu 14 dni od zakończenia hospitalizacji,
  • rehabilitację kardiologiczną,
  • opiekę specjalistyczną, w razie potrzeby leczenie z wykorzystaniem elektroterapii (wszczepienie urządzeń wspomagających pracę serca).

Korzyści dla pacjentów

Pacjenci, którzy zostali zakwalifikowani do programu KOS-Zawał, mieli zagwarantowaną skoordynowaną opiekę.

Polega ona na ciągłości diagnostyki i leczenia, rehabilitację kardiologiczną oraz edukację o czynnikach, które zwiększają ryzyko chorób serca, w kolejnych 12 miesiącach od zakończenia pobytu w szpitalu.

Nasz nowy raport dowodzi, że program KOS-Zawał wpłynął na poprawę wyników leczenia zawału serca. Do końca 2022 r. skorzystało z programu 68 tys. pacjentów. Łączy koszt świadczeń w programie, sfinansowany przez NFZ, wyniósł 1,25 mld zł – podkreśla Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ilu szpitalach działa program?

Na koniec 2022 roku program był realizowany w 100 placówkach medycznych. Zaobserwowano stały wzrost liczby ośrodków, które chcą wejść do programu. W Łódzkiem w roku 2017, kiedy program się rozpoczynał, było 5 placówek, w których pacjenci mogli korzystać z kompleksowej opieki. Aktualnie jest ich 2 razy więcej. Z KOS-Zawał pacjenci mogą rozpocząć korzystanie w 10 szpitalach w Łódzkiem.

W Łodzi szpitale: WAM, CSK, Biegańskiego, Kopernika i MSWiA oraz szpitale w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku. Od 1 października 2022 r. do KOS-Zawał dołączyły oddziały i poradnie kardiologiczne w Kutnie, Tomaszowie Mazowieckim i Zgierzu.

Coraz więcej zawałów

W Łódzkiem systematycznie zwiększa się liczba chorych z zawałem objętych kompleksową opieką w ramach programu. W 2019 KOS-Zawał w Łódzkiem obejmował 16% zawałowców, to znaczy, że z 5 800 osób, które miały zawał, 900 skorzystało z programu. W roku 2022 z 4 700 osób, które miały zawał, 19% zostało objętych KOS-Zawał. W Łódzkiem od 2017 r. z KOS-Zawał skorzystało lub korzysta 5 tys. pacjentów po ostrym zawale mięśnia sercowego. Łódzkie jest na 4 miejscu w Polsce, jeśli chodzi o liczbę placówek, w których pacjenci mogą skorzystać z programu.

Kompleksowości i dobra organizacja w ramach programu wpływa na rehabilitację i dalsze leczenie już po zawale. Z analizy danych wynika, że wizytę kontrolną w poradni kardiologicznej miało ponad 90% pacjentów objętych KOS-Zawał i ponad 90% tej grupy pacjentów odbyło ją w ciągu 14 dni od daty wypisu. W przypadku pacjentów w KOS-Zawał odsetek pacjentów rehabilitowanych kardiologiczne w ciągu 60 dni wyniósł 70% (dotyczy pacjentów, którzy przeżyli 60 dni lub możliwe było obserwowanie pacjenta przez 60 dni), podczas gdy dla populacji nieobjętej programem było to 23%.

KOS-Zawał zmniejsza ryzyko zgonu

Dane z NFZ jednoznacznie mówią, że opieka nad pacjentami w programie KOS-Zawał zmniejsza ryzyko zgonu po zawale serca.

Śmiertelność pacjentów, którzy mają zapewnione elementy opieki zakładane przez KOS-Zawał (rehabilitację, porady w poradni kardiologicznej) jest niższa niż w przypadku pacjentów, którzy nie otrzymali tych świadczeń, niezależnie od wieku pacjenta czy przebytych chorób. Dane NFZ potwierdzają też, że rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza ryzyko wystąpienia niewydolności serca po zawale serca.

Program KOS-Zawał jest sukcesem wszystkich zaangażowanych w jego opracowanie i realizację, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, ośrodków realizujących i kardiologów. Wobec tak dobrych wyników funkcjonowania programu wydaje się konieczne zobligowanie wszystkich ośrodków leczących ostry zawał mięśnia sercowego do włączenia się do program przyznaje prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.


Czytaj też: Profilaktyczne badania dla najmłodszych

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD