Pierwsze spotkanie członków nowej kadencji Rady Muzeum Regionalnego w Radomsku

Reklama

4 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku w nowej kadencji na lata 2024-2027.


Rada muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, została powołana Uchwałą nr LXXII/700/23 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 grudnia 2023 r.

Podczas pierwszego spotkania członkowie nowej kadencji Rady Muzeum zapoznali się z regulaminem. Wybrano również przewodniczącego w osobie Radosława Bartnika, a na wiceprzewodniczącego wybrano Jacka Kaszyńskiego.

W skład rady wchodzi 9 członków: Edmunda Bodanka, Robert Lewandowski, Andrzej Kucharski, Paweł Dudek, Grzegorz Łyp, Marian Stalka, Radosław Bartnik, Jacek Kaszyński oraz Czesław Polcyn.

Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez jednostkę jej powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów muzeum, ponadto ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.


Czytaj też: Repertuar kina MDK w Radomsku

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD