Pomiary hałasu tematem Konwentu Powiatów

Reklama

Zmiany przepisów dotyczące wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu były jednym z tematów poruszanych podczas Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, który obradował zdalnie 18 stycznia.


Problematykę w tej sprawie omawiała starosta powiatu radomszczańskiego Beata Pokora.

Starosta zwróciła uwagę, że ostatnia nowelizacja zapisów ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach znacznie ograniczą możliwości starostów w zakresie rozwiązywania problemów związanych z uciążliwym ponadnormatywnym emitowaniem hałasu przez zakłady przemysłowe. Po zmianach przepisów starostowie nie mogą już wnioskować do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzanie kontroli zakładów podejrzanych o przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu. GIOŚ dysponuje zarówno odpowiednimi środkami technicznymi czyli urządzeniami pomiarowymi spełniającymi wyśrubowane normy techniczne, jak również posiada odpowiednie zasoby kadrowe (odrębna jednostka zajmuje się wyłącznie tematyką akustyki) .

Obecnie starosta nie może już korzystać z wyników badań GIOŚ. Musi zlecać przeprowadzanie takich badań firmie zewnętrznej lub przeprowadzać je samemu. Z uwagi na znaczne koszty zakupu sprzętu do tych pomiarów i brak wyszkolonych w tym kierunku kadr – ogromna większość starostw nie ma możliwości prowadzenia tych badań. W efekcie zmian w prawie badania pomiaru hałasu będą musiały być zlecane firmom zewnętrznym, a ich koszty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, co będzie znacznym obciążeniem dla budżetów powiatów. Tymczasem ustawodawca wprowadzając zmiany w przepisach, nie zwiększył puli środków przekazywanych powiatom na realizację tych zadań.

Problem znalazł odzwierciedlenie w stanowisku przyjętym przez Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego. Stanowisko to zostanie przesłane do Związku Powiatów Polskich.

(Informacja: Starostwo Powiatowe w Radomsku)


Czytaj też: Dotacje dla młodych na założenie własnej działalności

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD