Posiedzenie Rady Gospodarczej

Reklama

11 października po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa odbyło się posiedzenie Rady Gospodarczej, powołanej jako organ doradczy prezydenta miasta. Spotkanie poprowadził kierownik Centrum Nowoczesnych Inwestycji Jarosław Wojdełko.


Pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam plany i działanie, ale cieszę się, że dziś udało nam się spotkać. Rada Gospodarcza pełni dla prezydenta funkcję doradczą, dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy prowadzili dialog, i aby wspólnie decydować o kierunkach polityki gospodarczej naszego miasta – mówił prezydent Jarosław Ferenc witając przedsiębiorców.

W pierwszym punkcie spotkania odbyło się głosowanie oraz wybór przewodniczącego Rady Gospodarczej. Funkcję przewodniczącego Rady na 3-letnią kadencję objął Witold Świtkowski. Wiceprzewodniczącym został Zbigniew Łyczko.

Następnie członkowie Rady pochylili się nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Założenia do studium przedstawił zdalnie projektant Radosław Jończak.

Przedsiębiorcy zainteresowani byli w szczególności możliwościami instalacji OZE, nowymi terenami inwestycyjnymi oraz komunikacją na strefie ekonomicznej.

Kolejnym tematem spotkania była skomplikowana procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Przedsiębiorcy byli zainteresowani przyczyną czasami długotrwałego oczekiwania na decyzję. Wyjaśnienia udzieliła naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Joanna Zabłocka-Błasiak, omawiając poszczególne etapy procesu administracyjnego obwarowanego przepisami i terminami, których niestety nie można w obecnej chwili przyspieszyć, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z wieloma stronami postępowania.

Dużym zainteresowaniem cieszył się temat projektu uchwały krajobrazowej, która przedstawił projektant Gabriel Ferliński. Uchwała jest na etapie konsultacji z uprawnionymi instytucjami, następnie zostanie poddana pod konsultacje społeczne.

(Informacja: UM)


Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD