POŻARY WAKACYJNĄ PLAGĄ. STRAŻACY APELUJĄ

Reklama

Letnie nawałnice oszczędziły powiat radomszczański. Strażacy odnotowali zaledwie kilka zgłoszeń, dotyczących uszkodzenia budynków mieszkalnych, czy gospodarczych. Znacznie gorzej prezentują się statystyki, jeśli chodzi o pożary, spowodowane przez suszę oraz ludzką nieostrożność. Jak podkreślają strażacy, jednym z najczęściej występujących powodów interwencji w okresie letnim są pożary na terenach upraw rolniczych.

W powiecie radomszczańskim od początku wakacji odnotowano już niemal 30 pożarów na terenach rolniczych. Pożary ściernisk i zbóż pociągają za sobą ogromne straty materialne w mieniu, dobytku i sprzęcie rolniczym, prowadzą do znaczących szkód w przyrodzie, a ponadto powodują zagrożenie dla zdrowia czy życia ludzkiego.

– Potwierdzają to dwa zdarzenia z przełomu lipca i sierpnia, w których poparzone zostały dwie osoby – kobieta w miejscowości Budzów (gm. Żytno) oraz mężczyzna w Kolonii Lgota Wielka. W obu przypadkach konieczna była hospitalizacja – mówi rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Radomsku Artur Bartosik. – Pożary te były wynikiem podpaleń bądź zostały spowodowane podczas prowadzenia prac żniwnych, dlatego nie należy zapominać o stosowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego – dodaje rzecznik.

Strażacy za naszym pośrednictwem przypominają, że podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy m.in.:

 • stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
 • stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
 • ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
 • zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
 • przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
 • wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Zabronione jest natomiast:

 • palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów i transportu palnych płodów rolnych,
 • używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych
 • wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach

Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej określają również zasady, jakich należy przestrzegać magazynując płody rolne. I tak, przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

 • od budynków wykonanych z materiałów palnych – 30 m,
 • niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m;
 • od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;
 • od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;
 • od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m;
 • między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

Za nieprzestrzeganie powyższych zaleceń i zakazów prawo przewiduje kary, m.in. mandat karny w wysokości od 50 do 500 złotych.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD